Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Hvis du har behov for genoptræning efter en indlæggelse på sygehuset, vil sygehusets læge vurdere det, inden du bliver udskrevet.

Har du været indlagt, været på skadestuen, eller på anden vis været i kontakt med sygehuset, skal sygehusets læge vurdere, om du har behov for genoptræning efter udskrivelsen. I så fald skal der laves en genoptræningsplan, som du skal have med dig ved udskrivelsen.

Sygehuset sender også genoptræningsplanen til din hjemkommune.

Specialiseret eller almen genoptræning

Det er lægens afgørelse, om genoptræningen skal foregå på sygehuset ( specialiseret genoptræning ), eller i kommunalt regi ( almen genoptræning).

Når kommunen har modtaget en genoptræningsplan til almen genoptræning, vil du indenfor fem dage blive kontaktet af Træningssektionen, telefonisk eller pr. brev, hvor vi aftaler at starte på genoptræningen.

Frit valg mellem genoptrænings kommuner

Du har mulighed for at vælge et fagligt relevant genoptræningstilbud i en anden kommune. I så fald videresender Thisted kommune genoptræningsplanen til pågældende kommune. Enhver kommune kan dog af kapacitetsmæssige årsager afslå at genoptræne en borger, der benytter sig af frit valg.

Målsætninger for genoptræning efter Sundhedsloven.

  • At borgeren kontaktes senest 5 hverdage efter at Træningssektionen i Thisted Kommune har modtaget genoptræningsplanen
  • At genoptræning påbegyndes hurtigst muligt, og inden for de vejledende frister,som er aftalt mellem region Nord og de nordjyske kommuner
  • At genoptræningen for så vidt muligt varetages af den samme terapeut
  • At borgeren når det fælles formulerede mål for genoptræningen
  •  
  • At terapeuten aktivt forholder sig til muligheder for at borgeren vedligeholder sit funktionsniveau efter genoptræningsforløbets afslutning.

Kvalitetsstandarder
Se kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning i Thisted kommune.

Kontaktinfo

Træning og Rehabilitering
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
Mail: traening@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 15.00

Telefontider:

Mandag - fredag
08.00 - 12.00

Opdateret 30-11-2011