CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Corona

Her på siden finder du de seneste informationer om coronavirus i Thisted Kommune. Vi håber at kunne give så god og relevant information som muligt, men lad os endelig vide om I skulle mangle noget. Smitten med coronavirus stiger i hele landet – også i Thisted Kommune. Vi følger udviklingen nøje, og hver dag vil vi udgive de nyeste tal fra Statens Serum Institut for antallet af smittede og smittetrykket her på siden.

Coronakampagne: Gør det for Thy.

Seneste nyt

De skærpede nationale restriktioner forlænges endnu engang, nu frem til den 7. februar2021. Tirsdag d. 5. januar blev beredskabet i Danmark desuden hævet til risikoniveau 5, som følge af udbruddet af den britiske variant (mutation) af corona-virusset, B117. 

Læs om de forlængende restriktioner på coronasmitte.dk.

Det betyder blandt andet, at elever og studerende som udgangspunkt skal have fjern- og digital undervisning. Serveringssteder med videre skal holde lukket - bortset for salg af take-away. Indendørslokaler, hvor der blandt andet udøves kultur- og idrætsaktiviteter, skal også holdes lukket. Det samme gælder liberale serviceerhverv, udvalgsbutikker, indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer. Sundhedsstyrelsen anbefaler at holde en afstand på 2 meter til andre mennesker i det offentlige rum, og der er ydermere indført forsamlingsforbud på maks 5. personer

Der vil i hele perioden fortsat være åbent i dagligvarebutikker, supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr.

Derudover gælder en række nationale tiltag til og med den 28. februar 2021. Det gælder blandt andet det nuværende forsamlingsforbud (skærpet 5. januar) og påbuddet om mundbind og visir.

Pas godt på hinanden rundt om i Thy ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og husk at holde dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Vi vil give informationer efter behov på denne side samt på vores Facebook-side.

Dagens smittetal

Hver dag (mandag - fredag) vil de nyeste tal for smitten med coronavirus i Thisted Kommune blive offentliggjort her på siden

Der skal en fælles indsats til at knække kurven endnu engang, og vi håber, at I alle vil hjælpe. Gør det for Thy!

Fredag den 15. januar 2021:

 • Der er i dag konstateret 1 nyt tilfælde med smitte med coronavirus i Thisted Kommune.  

 • De seneste syv dage er 79 personer i Thisted Kommune testet positiv med coronavirus. Det giver et smittetryk på 182,1 pr. 100.000 indbyggere.

 • De seneste syv dage er 3570 personer blevet testet for coronavirus.

 • I alt siden den 27. januar 2020 har der været 760 tilfælde med coronasmitte i kommunen.

Husk også, at du kan holde dig opdateret om de nyeste vejledninger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne hos Sundhedsstyrelsen. De daglige tal kommer på baggrund af en udregning fra Sundhedsstyrelsens oversigt, som du finder på linket herunder. 

Oversigt over smittetal fra Sundhedsstyrelsen

Se også smittetal opgjort pr. postnummer i Thisted Kommune

Affald og dagrenovation

Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm fungerer efter normale åbningstider. I Thisted og Hanstholm er der desuden adgang med 24-7 ordningen. Hvis du ikke er tilmeldt 24-7 ordningen, så tilmeld dig. Husk desuden at holde afstand, spritte og og medbring gerne dine egne redskaber, handsker m.v. til at tømme affald af på centrene.

Der bliver samlet dagrenovation ind som normalt. 


Besøg og besøgsforbud på plejecentre og plejehjem

Alle plejecentre og plejehjem i Thisted Kommune er p.t. lukkede for fysiske besøg. Det er dog muligt for op til 3 nærtstående pårørende at besøge beboerne i deres egne lejligheder. Kontakt gerne plejecentret og aftal, hvornår det vil passe bedst at komme på besøg. Det er desuden tilladt at besøge beboere i særligt kritiske situationer.

Der er desuden udstedt et midlertidigt besøgsforbud på plejecenter Kristianslyst samt på Friplejehjemmet Bedstd, som følge af stigende smitte blandt beboere og personale.

Læs det midlertidige besøgsforbud på Kristianslyst

Læs det midlertidige besøgsforbud på Friplejehjemmet Bedsted

Læs besøgsforbuddet i Thy

Biblioteker og kulturtilbud

Både bibliotekerne og de øvrige kulturtilbud i Thisted Kommune er lukkede.

Læs mere hos KulturRummet hvor du også finde de digitale lånemuligheder.

Børn med bekymringer

Hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan børn, unge og forældre får råd og støtte til at håndtere den nye hverdag under corona-pandemien, som kan være svær for mange at håndtere.

Vi tilbyder anonym telefonisk rådgivning. Du kan ringe mandag – fredag i tidsrummet kl. 9.00 – 11.00 hvor du vil tale med enten en psykolog eller en pædagogisk udviklingskonsulent. Du vil blive tilbudt en kortere samtale. Har du brug for mere, vil du blive kontaktet af en medarbejder ved PPR. Dit navn og telefonnummer vil ikke blive registreret.

Kontakt os på telefon 99 17 20 62.

Dagpasning og 1. april ordningen

Alle dagtilbud fungerer med normale åbningstider.

Frivillige hjælpetilbud

Flere organisationer tilbud hjælp under ekstraordinære omstændigheder og restriktioner, bl.a. Røde Kors.

Læs mere om frivillige hjælpetilbud. 

Genoptræning (træning og rehabilitering)

Alle hold, med undtagelse af den arbejdsmarkedsrettede træning ("Job og træning) fungerer indtil videre som normalt, og du kan møde op til træning, når du bor i kommunen. Der bliver taget de nødvendige hensyn under den fysiske genoptræning. 

Hjælp til institutioner og virksomheder

Der er fortsat hjælpepakker på landsplan, man kan for eksempel søge, hvis man er en virksomhed, kulturinstitution, forening eller idrætsklub, der tvangslukkes.

I de tilfælde kan man få lønkompensation, hvis man ingen omsætning har. Derudover vil der være fuld dækning for faste omkostninger og kompensation via selvstændigordningen. Du kan læse mere om mulighederne for at få økonomisk hjælp her: https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland

Derudover lægger regeringen op til, at virksomheder og institutioner på kulturområdet i de syv nordjyske kommuner får adgang til flere kompensationsmuligheder, der svarer mere til situationen i foråret. Læs mere på https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland

Derudover har Erhvervshus Nordjylland etableret en Corona-hotline til virksomheder, der er direkte eller indirekte berørt af situationen. Hotlinen bemandes af tre forretningsudviklere, som man kan ringe direkte til https://ehnj.dk/corona-beredskab

Derudover kan man også kontakte Erhvervsstyrelsens hotline på telefon: 72 20 00 34.

Hjemmepleje


Hjemmeplejen kører som normalt og alle borgere kan forvente at få de ydelser, de normalt modtager. Vil du vide mere, så kontakt enten område Nord eller Syd:
 • Hjemmeplejen Syd dækker i Bedsted, Snedsted, Koldby, Sjørring, Hørdum, Stenbjerg, Vorupør, Sundby, Hundborg, Hurup, Ydby, Boddum, Svankær, Lyngby, Dover, Gettrup, Vestervig og Agger. De kan kontaktes på telefon 99 17 43 60.

 • Hjemmeplejen Nord dækker områderne Thisted, Sennels, Hanstholm, Ræhr, Klitmøller, Frøstrup, Østerild, Øsløs, Vesløs og Hillerslev. De kan kontaktes på telefon 99 17 43 00.

Isolation og isolationsfaciliteter

Hvis du har behov for isolation, er der i Nordjylland lavet aftale med St. Restrup Slotshotel ved Nibe. Der er nogle krav til, hvem der kan komme i betragtning til at benytte faciliteterne, hvilket du kan læse mere om i pjecen "Isolation og isolationsfaciliteter".

Er du testet positiv for COVID-19, og har ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så tilbyder Thisted Kommune ophold på St. Restrup Slotshotel, der pga. coronavirus er oprettet som en isolationsfacilitet.

Som udgangspunkt anbefaler Sundhedsstyrelsen selvisolation i eget hjem, hvis du er smittet med COVID-19. Du kan komme i betragtning til isolation på St. Restrup Slotshotel, hvis du er testet positiv med COVID-19, er selvhjulpen og:

 • Deler husstand med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.

 • Deler husstand med andre personer, som risikere at blive smittet, fordi de har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Det kan for eksempel skyldes at de har sociale problemer eller en kognitiv funktionsnedsættelse.

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse

Børn og unge under 18 år, der er testet positive med COVID-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten med følge fra en voksen fra samme husstand.

Er du omfattet af ovenstående kan du få tilbudt ophold på isolationsfaciliteten ved at du kontakter Thisted Kommunes kontaktcenter på tlf. 9917 1910. Uden for almindelig åbningstid skal du i stedet kontakte 27623514.

Læs mere i pjecen "Visitation til isolationsfaciliteter"

Ledige og Jobcenter Thisted


Jobcenter Thisted vil - som følge af regeringens udvidelse af restriktionerne, foreløbigt være lukket for personligt fremmøde.

Du skal som borger derfor ikke møde personligt op på jobcentret. Hvis du har en aftalt tid med fysisk fremmøde vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig og lave en ny plan for opfølgning på din sag.

Indenfor normal åbningstid kan du tage direkte telefonisk kontakt til din jobcenterrådgiver. Du kan også sende din rådgiver en mail.

Indenfor normal åbningstid kan du kontakte ydelseskontoret på Borgerservice på telefonnummer 99 17 23 63

Er du blevet ledig?

Er du blevet ledig og skal ansøge om hjælp, kan du benytte dig af en af følgende muligheder:

 • Meld dig ledig på Jobnet og kontakt jobcenteret på telefonnummer 99174132
 • Meld dig ledig på Jobnet og udfyld denne blanket, samt aflever den i postkassen på Jobcenter Thisted, Skolegade 4c.
Du skal være opmærksom på at du herudover også skal ansøge om ydelse digitalt på borger.dk

Du kan bestille en tid hos ydelseskontoret, hvis du har behov for hjælp til den videre ansøgningsproces.

Myndighedernes hotlines

Har du brug for hurtige svar på spørgsmål om corona, indrejse i Danmark, smitteopsporing (fx hvis du er nær kontakt) er det de myndighedsfælles hotlines, du skal ringe til. Dem finder du numre til på coronasmitte.dk

Gå til oversigt over hotlines

Rådgivning fra Rusmiddelcentret

Vi har åbent som normalt og følger Thisted kommunes aktuelle retningslinjer for at undgå smitte med corona. Vi benytter mundbind i huset og udleverer mundbind, hvis du ikke selv har et med.

Sociale botilbud og bosteder

De sociale botilbud og bosteder er indbefattet af besøgsforbuddet, og derfor lukkede for besøg. Der må dog komme 1 -2 nære pårørende på besøg i beboernes egne lejligheder. Disse personer udpeges i samarbejde med stedets ledelse. Derudover må beboere tage ud på weekendbesøg, forudsat at man overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer under besøget. Det er fortsat tilladt at besøge beboere i kritiske situationer.

Skoler og uddannelsessteder

Fra onsdag d. 16. december er folkeskolen og alle uddannelsessteder overgået til fjernundervisning og digital undervisning uden fremmøde.

Samtlige elever i kommunen skal som udgangspunkt modtage fjernundervisning frem til den 17. januar 2021 på grund af forlængelsen af de skærpede nationale restriktioner.

Test for COVID-19

Du kan stadig blive testet for corona på det permanente testcenter på Højtoftevej 2 i Thisted. 

Husk at bestille tid
Du skal bestille en tid på coronaprover.dk med dit Nem-ID. Tjek gerne løbende, men husk at bestille en tid. Husk også at afbestille din tid, hvis du bliver forhindret.

Hvis du ikke har et Nem-ID kan du i stedet ringe til Testcenter Nordjyllands hotline på telefon 30 62 59 81. Telefonen har åbent alle dage inklusiv lørdag og søndag fra kl. 9-17.

Hvis du bor i Thisted Kommune og har tvingende grunde til at rejse ud af landet, opfordres du kraftigt til at lade dig teste, inden du rejser ud. 

OBS: Husk at medbringe mundbind og dit gule sygesikringsbevis.

Vær opmærksom på, at du ikke skal isolere dig, mens du venter svar på din test - medmindre du har symptomer eller har været i tæt kontakt med en smittet. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Testcenter Nordjyllands hotline på telefon 30 62 59 81.

Vaccine program

Vaccinen mod corona er i gang i Thisted Kommune. Tirsdag d. 5. januar er en stor del af beboerne på plejecentre og plejehjem i Thisted Kommune blevet vaccineret (Læs pressemeddelelsen " De første vacciner er nået til Thy)

Senere får de borgere, som er over 65 år og får både praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet, tilbudt vaccinen. 


Læs mere om tilbuddet om corona-vaccination samt hjælp til transport

Vi kommer igennem det sammen

Der er fortsat mange nye ting at forholde sig til, og hverdagen er vendt på hovedet for rigtig mange af os. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at give jer tydelige og tilgængelige svar på så mange specifikke områder som overhovedet muligt.

Husk, at du også altid kan holde dig opdateret på situationen med coronavirus følgende steder:

Det her er nogle generelle retningslinjer, og der vil helt sikkert stadig være rigtig mange spørgsmål til, hvordan det påvirker lige præcis din hverdag. Så tal sammen og del erfaringer på gode måder at indrette sig på i denne tid. Find også viden på dit område hos din fagforening, skole og uddannelsessted, idrætsforening, arbejdsgiver osv. 

Hold sammen og pas på hinanden, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til en mere normal hverdag.

Forståelsespapir, spørgsmål og svar

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00