Mediyoga

Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til dig, som er ud-fordret af mental mistrivsel eller længerevarende symptomer på stress.
Forløbet er målrettet dig som arbejder/studerer, hvor din hver-dag er påvirket af symptomer på mental mistrivsel og stress. Symptomerne kan eksempelvis være:
  • Hovedpine
  • Hjertebanken
  • Træthed
  • Søvnløshed

MediYoga er en blid træningsform, som består af enkle krops– og åndedrætsøvelser, afspænding og meditation som kan hjæl-pe dig med at håndtere dine symptomer.

Forløbet strækker sig over 9 uger.

For mere info eller spørgsmål kontakt:
Annette Landbo
anl@thisted.dk
9917 1964