Lær at sove godt igen

Et søvnvejledningskursus til dig med kronisk søvnbesvær
Hvad går kurset ud på?
Søvnbesvær er et udbredt problem i Danmark, hvor de seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil ”Hvordan har du det? - 2017” viser, at 45,9% har haft søvnbesvær inde for de sidste 14 dage.

Har det stået på over en måned, uden at der er en forbigående situation (fx deadlines eller små børn), så kan dårlig søvn give mange helbredsmæssige problemer. Dårlig søvnkvalitet kan øge risiko for bl.a. type-2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og er med til at forringe ens smertetærskel. Omvendt kan gode søvnvaner styrke immunforsvaret, give mere overskud og fremme helbredet.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for alle voksne, hvis søvnbesvær har stået på over en måned eller længere. Det kræver dog, at man gerne vil gøre noget ved det og er åben for forandringer.

Kan du sige ja til mindst én af disse udsagn, så er kurset noget for dig!

• Sover du dårlig mere end 3 nætter om ugen?
• Tager det dig over 30 min. til at falde i søvn?
• Varer dine natlige opvågninger mere end 30 min.?

Hvordan foregår undervisning?
På søvnkurset mødes vi to timer til fælles undervisning over tre uger. Mellem undervisningsgangene vil du opfordres til at udfylde en søvndagbog. Søvndagbogen er med til at belyse dine vaner, ritualer og dit reelle udbytte af nattesøvn.

Hver undervisningsgang afsluttes med 20 minutters afslapning i form af vejrtrækningsøvelser, muskelaf-spænding og visualisering.

Efter de tre ugers fælles læring, vil du få tilbudt en times individuel søvnvejledning samt to opfølgninger.

Tid og sted:
Hold 1: Opstart torsdag d. 24. september kl. 18.00-20.00
Hold 2: Opstart tirsdag d. 3. november kl. 09.30-11.30

Begge hold foregår i Thisted, Asylgade 22, Mødelokale 1.

Forløb:
Kurset varer 2 timer per gang og afholdes over 3 gange. Hver undervisningsgang afsluttes med afspæn-dingsøvelser.
Individuel vejledning planlægges under kurset.
Kurset er gratis. Der er op til 6 deltagere per hold.

Tilmelding og yderligere information:


Søvnvejleder Eva-Maria Schirmer - evamariaschirmer@gmail.com