Friskole / Privatskole

I Thisted Kommune ligger der 10 friskoler og 1 privatskole. Ved henvendelse til den enkelte skole, kan du få flere oplysninger om skolen og de tilbud den har.

Oversigt over friskoler og privatskole, der ligger i Thisted Kommune

Boddum-Ydby Friskole
www.boddum-ydby-friskole.dk

Hanstholm Friskole
www.hanstholm-friskole.dk

Hundborg Friskole
www.hundborg-friskole.dk

Klitmøller Friskole
www.klitmollerfriskole.dk

Lerpytter Friskole & Børnehave
www.lerpytter.dk 

Sydthy Friskole
www.sydthy-friskole.dk

Sønderhå-Hørsted Friskole
www.sh-friskole.dk

Thisted Friskole
www.thistedfriskole.dk

Thorsted Friskole
www.thorsted-friskole.dk

Thy Privatskole

www.thyprivatskole.dk

Vejlernes Naturfriskole
www.vejlernesnaturfriskole.dk