Friskole / Privatskole

I Thisted Kommune ligger der 10 friskoler og 1 privatskole. Ved henvendelse til den enkelte skole, kan du få flere oplysninger om skolen og de tilbud den har.