Efterskoler

Hvert år begynder omkring 28.000 unge på en efterskole.

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år.

Det koster typisk imellem 2.000 og 2.800 kr. om ugen at gå på en efterskole, men staten giver elevstøtte, der afhænger af forældrenes indkomst, så egenbetalingen er væsentligt lavere. For eksempel koster det med elevstøtte 1.239 kr. (2022) om ugen for en plads til 2.500 kr., hvis forældrene tjener 400.000 kr. om året. Tjener de det dobbelte, er egenbetalingen 1.748 kr. (2022).

Der er endvidere et fradrag i husstandsindkomsten for hvert hjemmeboende barn under 18 år (udover eleven).

På Efterskolernes Sekretariats hjemmeside kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold vil koste dig.

På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være drama, musik, elektronik eller IT. De valgfrie fag er forskellige fra skole til skole. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove.

Læs mere på efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever bl.a. beretter om deres tid på efterskole.

Som barn af flygtninge eller indvandrere kan du i mange tilfælde få økonomisk hjælp til at komme på efterskole.

På efterskolernes hjemmeside kan du se, hvor der er ledige pladser til næste skoleår.

Vil du klage over noget, din efterskole har besluttet, kan du - enten selv eller sammen med dine forældre - klage til skolens leder. Hvis I derefter er utilfredse med lederens afgørelse, kan I senere klage til efterskolens bestyrelse, der vil tage stilling til sagen.

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet