Skolebestyrelser

Her kan du læse om skolebestyrelserne

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang?

Skolerne og skolevæsenet ønsker, at forældrene er med til at løse den fælles opgave omkring:

  • Opdragelse
  • Læring
  • Dannelse

Og det er derfor vigtigt, at der sidder personer i skolebestyrelserne, der har evnerne og lysten til at yde et stykke arbejde i skolebestyrelserne.

Alle skoler i Thisted kommune har valgt en skolebestyrelse på normalt 5-7 forældrevalgte medlemmer for en 4-årig periode. Der er også valgt medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen. Kontakt din skole for at få at vide, hvornår der er valg  næste gang i skolebestyrelsen.

Når der er valg til skolebestyrelserne, bliver det annonceret på de enkelte skoler, på Thisted kommunes hjemmeside og i pressen.

Læs mere om valget til skolebestyrelserne

Dialog med politikere

Der afholdes mindst tre årlige møder med formænd og næstformænd for skolebestyrelserne og Børne- og Familieudvalget, hvor spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling drøftes. 

Spørgsmål om:

  • Skolebestyrelsens organisering 
  • Skolebestyrelsens virke 
  • Skolebestyrelsens ansvarsområde

kan du alt sammen læse om i Thisted Kommunes styrelsesvedtægt - klik her.