Videoer fra den nye folkeskolereform

Folkeskolereformen har budt på mange ændringer, der har fået betydning for elevernes skoledag. Eleverne har fået længere og mere varierede skoledage, der er kommet mere fokus på bevægelse, der er tid til lektiehjælp, faglig fordybelse og meget mere.

Thisted Kommune har spurgt nogle af eleverne, hvad deres bedste erfaringer er med det første år af Folkeskolereformen ud fra fire temaer.

Den længere og mere varierede skoledag

Eleverne skal have en længere og mere varieret skoledag. Det betyder, at der kommer mere variation i skoledagen, hvor skolerne blandt andet kan lave udendørs læringsforløb for eleverne. Her kan klasserne for eksempel besøge skoven, museer eller tage på virksomhedsbesøg.

Lektiehjælp og faglig fordybelse


Den længere skoledag giver tid til lektiehjælp og faglig fordybelse Alle elever skal have faglige udfordringer og skal modtage kvalificeret støtte og hjælp til de lektier eller de faglige fordybelsesemner, de beskæftiger sig med. Det er vigtigt, at lektiehjælpen og den faglige fordybelse er målrettet, så alle elever lærer mere.

Bevægelse


Eleverne skal have 45 minutters daglig bevægelse, som er et led i at skabe en mere varieret skoledag. Bevægelsen kan foregå i blokke som bevægelsesbånd eller korte bevægelsesøvelser spredt ud over hele skoledagen. Bevægelsen kan både bestå af aktiviteter, der understøtter faglige læringsmål og aktiviteter uden kobling til fagene, hvor formålet er at skabe fornyet energi hos eleverne.

Linjer i overbygningen


Formålet med linjer i overbygningen er at øge de ældre elevers motivation for læring, så deres faglige niveau og engagement bliver øget, ligesom det skaber større mulighed for kreativitet og innovation.

Kontaktinfo

Undervisning
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: folkeskole@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00