Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Folkeskolereform

I juni måned 2013 indgik regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af Folkeskolen. En ny folkeskolelov forventes vedtaget i januar 2014, hvilket betyder, at Folkeskolen fra skolestart august 2014 vil have nye rammer og mål.

Seneste nyt:

Evaluering af Folkeskolereformen

Sammenfattende udgave af de foreløbige erfaringer med Folkeskolereformen i Thisted Kommune

Materiale fra mødet den 22. april i Snedsted Hallen om Forenings-SFO:

Spørgsmål og svar vedr. foreningsSFO, og foreningssamarbejde med ungdomsskolens juniorklubber.

Tidsplan for processen i Thisted Kommune.

Drejebog Forenings-SFO i Nr. Felding (ud fra det grundlæggende koncept skal der udvikles en model i Thisted Kommune tilpasset lokale forhold)

IØVRIGT OM REFORMEN:

I aftaleteksten er der formuleret tre overordnede mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 

Folkeskolereformen baseres på tre overordnede indsatsområder til opfyldelse af disse mål:

  • En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
  • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
  • Få klare mål og regelforenklinger 

Der arbejdes intenst på, hvorledes Folkeskolen skal se ud i Thisted Kommune. Det er en proces med både faglige og politiske interessenter. Vi har gerne villet sikre alle interesserede mulighed for at få kendskab til og involvere sig i det arbejde, der pågår, derfor har vi afholdt følgende stormøder i januar-februar: 

Fra forvaltningens side er vi glade for opbakningen til disse arrangementer og både forvaltning og skoler har fået mange in-put til den videre proces.

"TKU's film om Folkeskolereformen":

Thisted Kommunes Ungeråd (TKU) har lavet en film, hvor de opfordrer folkeskoleeleverne til at deltage i debatten om den nye folkeskole. Se filmen her.

Politiske sager i forbindelse med folkeskolereformen:

Målsætninger for Folkeskolerne i Thisted Kommune
        Bilag:    Bemærkninger fra visionsgruppen til de skolepolitiske målsætninger
                    Forvaltningens notat på baggrund af høringssvar
Fremtidig SFO- og Fritidstilbud
        Bilag:    Forenings SFO
                    Forvaltningens notat på baggrund af høringssvar
Heldagsskoler - Specialundervisning 
        Bilag:    Forvaltningens notat på baggrund af høringssvar 

Konfirmandundervisning - BFU 11. marts 2014

Sammensætning af skolebestyrelser

Strategisk kompetenceudvikling for lærere og pædagoger 2014-2020

Udvælgelse af pilotprojekter til forenings-SFO

I Thisted Kommune er der udarbejdet en drejebog, som løbende opdateres, hvori den lokale proces er skitseret. Drejebogen og andre relevante materialer kan findes nedenfor.

Her finder du:

Aftaletekst
Drejebog for processen i Thisted Kommune
Tidsplan for processen i Thisted Kommune
KL: ”En ny Folkeskole”
KL-inspirationsmateriale:
    Omstilling til en ny skole
    Skolens fysiske rammer
    Motion og bevægelse
    Den åbne skole
    Understøttende undervisning
    De nye fritidstilbud
    IT i undervisning og læring