CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Nyt eller fornyet pas

Alle danske statsborgere kan få et nyt, eller få fornyet et eksisterende, dansk pas. Du skal møde personligt op hos Borgerservice- og Ydelser for at få et nyt eller fornyet dit pas. Det gælder også børn, uanset alder.

Ansøg om nyt pas eller forny dit pas

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt til kommunens Borgerservice.

Du skal medbringe:

  • dit sidst udstedte pas, hvis det er fornyelse
  • original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen
  • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
  • Sundhedskort, hvis dit cpr-nr. ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har pas i forvejen
  • Samtykkeerklæring fra begge forældre, hvis du er under 18 år. Både far og mor skal underskrive samtykkeerklæringen, hvis der er fælles forældremyndighed, dette kan gøres online med NemID.Benyt selvbetjeningen i den orange kasse.
  • Kvittering for et digitalt optaget pasfoto fra Fotohandler eller et almindeligt pasfoto udskrevet i meget god kvalitet

Når du fornyer dit pas, får du altid et nyt pasnummer. Det skal du især være opmærksom på, hvis du har købt flybilletter, og har oplyst dit gamle pasnummer, så kan flybilletterne være ugyldige. Har du oplyst dit gamle pasnummer, kan du kontakte dit flyselskab, og så kan de måske ændre pasnummeret, hvis det er nødvendigt.

Bestil tid til nyt pas

Du kan med fordel bestille tid til nyt pas i den digitale selvbetjeningsløsning, inden du møder op i Borgerservice: Du kan bestille dit pas på hjemmesiden, og derefter skal du møde personligt op i Borgerservice for at skrive under og få taget dit fingeraftryk. Har du børn, der skal have pas, skal barnet med dig i Borgerservice.

Benyt selvbetjeningen i den orange kasse for at bestille tid.

Børn og pas

Børn skal have eget pas - uanset alder.

Du/I skal være opmærksom på, at pas til børn under 18 år kræver underskrift af forældremyndighedsindehaveren/indehaverne (samtykkeerklæring). Dette kan gøres online via selvbetjeningen link med NemID, eller ved personligt fremmøde.

Den digitale samtykkeerklæring er gyldig i 90 dage fra oprettelsesdatoen.

Ansøgning om dansk pas til børn - samtykkeerklæring i printudgave.

Der gælder de samme regler for pas til børn som voksen, f.eks. foto og identifikation og personligt fremmøde.

Er det første gang, dit barn skal have pas, skal der medbringes dåbsattest/navneattest og sundhedskort.

Unavngivne børn

Hvis dit barn endnu ikke er blevet døbt eller navngivet, kan indrejse i enkelte lande (bl.a. England og USA) evt. blive et problem.

Hvordan et specifikt land forholder sig til unavngivne børn, kan du få oplyst ved at henvende dig til Udenrigsministeriet eller det pågældende lands ambassade.

Børn og unge under 18 år kan nægtes indrejse

Hvis dit barn under 18 skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i visse lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé inden rejsen at kontakte ambassaden eller konsulatet for det lad, dit barn skal rejse til for at høre, hvilke regler, der gælder, når børn og unge under 18 år rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

Foto i pas

Man kan få taget pasfoto i Borgerservice og Ydelser, der forefindes en selvbetjenings stander i forhallen, pris kr. 140.00, minimums højden er 115 cm. Man betaler for billedet når man bestiller et nyt pas.

Vi modtager digitale pasfoto fra de fotoforhandlere, som har indgået kontrakt med kommunens leverandør af pas-system.

Hos fotohandleren får du udleveret en kvittering, som man skal have med når der søges om pas.

Der kan dog fortsat afleveres almindelige pasfoto i papirform, men kvaliteten skal være meget god, det er vigtig at der er ensfarvet baggrund, og der er luft omkring billedet, idet vi skal scanne dem ind i systemet for at sende digitalt. Vi kan i tilfælde være nødt til at afvise papirbilleder, hvis kvaliteten ikke er i orden.

Et pasfoto må ikke være mere end ét år gammel.

Der er specielle krav til pasfotoet – Politiets regler for pasfoto med illustrationer

Fingeraftryk

Der skal fingeraftryk i alle nye danske pas. Børn under 12 år skal dog ikke afgive fingeraftryk.

Dit gamle pas er stadig gyldigt

Pas udstedt før 1. januar 2012 vil stadig være gyldige i hele passets løbetid.

Hvad koster et pas?

Priserne på pas inklusive gebyr for optagelse af fingeraftryk er:

Alder
Pris
 0 til 11 år 115,00 kroner
12 til 17 år
143,00 kroner
Personer 18 år - folkepensionsalderen
628,00 kroner
Personer i folkepensionsalderen
378,00 kroner
Pasfoto i Borgerservice     140,00 kroner

Hvor længe er passet gyldigt?

Pas til voksne er gyldige i 10 år. Et pas for de 0-2 årige er gyldigt i to år, og fem år for børn og unge mellem 2 og 18 år.

Mistet pas

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du henvende dig hos Borgerservice, der annullerer passet, så det ikke længere er gyldigt. Du skal være opmærksom på, hvis dit pas er blevet stjålet, skal du først henvende dig hos politiet, dette kan ske personligt eller på telefon 114, før du kommer i Borgerservice. 
Når du møder op i Borgerservice og ansøger om et nyt pas, skal du selv betale for det nye pas.

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasfotos, der lever op til fotokravene. Ambassaden kan udstede et midlertidigt pas, der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af passet.

Hastepas eller midlertidigt pas

Er du sent ude med bestillingen af et nyt pas, er der fire muligheder for levering af et nyt pas:  

  • Hastepas
  • Eksprespas
  • Forlængelse af eksisterende pas
  • Midlertidigt pas (provisorisk pas)

Hastepas
Hvis du ikke kan vente på en almindelig levering (op til 11 arbejdsdage) kan man bestille passet som et hastepas som leveres indenfor 5 arbejdsdage.

Eksprespas
I helt særlige situationer kan man få leveret et eksprespas på hverdage inden for almindelig kontortid. Her skal du være opmærksom på, at du selv skal betale meromkostningerne, fx kurérkørsel til København. Inden bestilling af et eksprespas skal du bekræfte overfor Borgerservice, at din rejse er bestilt, fx skal du fremvise flybilletter, rejseplan eller anden form for dokumentation.

Forlængelse af pas
Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang med et stempel, hvis dit pas ikke er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller vil udløbe indenfor tid, inden du skal rejse. Vi forlænger kun dit pas i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, at bestille et nyt pas eller udstede et midlertidigt pas. Forlængelsen vil gælde, til du kommer hjem fra din rejse. Altså rejsens varighed.

Du skal møde personligt op i Borgerservice og have dit pas med. Ved forlængelse af børnepas skal vi have en samtykkeerklæring fra begge forældre. Forlængelsen koster ikke noget.

Vær opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet.

Det er dit eget ansvar at undersøge om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller hos dit rejseselskab.

Midlertidigt pas / provisorisk pas
Du kan få et midlertidigt pas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Det midlertidige pas har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse – og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender det midlertidige pas til indrejse.

Ved bestilling af et almindeligt pas er det gratis at få lavet et midlertidigt pas, hvis man ikke ønsker at bestille et nyt pas, er det samme pris som et almindeligt pas.

Du skal møde personligt op i Borgerservice for at få et midlertidigt pas.

Hvis du har skiftet navn

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsmæssige grunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

Du skal selv betale for det nye pas.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger og vejledninger i ansøgning om pas hos Borgerservice. Udenrigsministeriets borgerservice kan hjælpe med oplysninger om andre landes regler for pas.

Nogle lande kræver eksempelvis, at dit pas er gyldigt seks måneder eller længere ud over rejsens varighed. Det er dit ansvar at undersøge reglerne i det land, du rejser til. Tjek eventuelt med det lands ambassade i Danmark, som du skal rejse til.

Se også:

Udenrigsministeriet

Pasloven

Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere

Politiets hjemmeside

Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice-ydelse@thisted.dk

Åbningstider:

Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice.

Mandag-onsdag              
Torsdag
Fredag
10.00 - 14.30
10.00 - 17.00
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag-onsdag    
          08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00