CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Vandløb og søer

Vandløb og søer er et område, hvor overvågning og tilsyn er delt mellem stat og kommune, da det er statens miljøcenter, der står for overvågning af vandløb og søer, mens det er kommunen, der fører tilsyn.

Under emnet her finder du information om dambrug, søer og vandløbene.

Du kan  også finde Statens vandplaner