VVM


Her finder du en oversigt over de afgørelser om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM), som Thisted Kommune har truffet i henhold til Miljøvurderingsloven.

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved forøgelse af vandindvinding på Nordre Strandvej 66, 7730 Hanstholm.

Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 24. maj 2019. Klagefrist den 21. juni 2019.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening

Offentliggørelse den 23. maj 2019. Klagefrist den 20. maj 2019.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af boring samt foreløbig vandindvindingstilladelse på Skelsgårdsvej 2, 7730 Hanstholm ejet af I/S Kjærgaard, Hjardemålvej 45, 7730 Hanstholm.

VVM-afgørelsen samt bilag kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ellen Stærk Nicolajsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening

Offentliggørelse den 20. maj 2019. Klagefrist den 17. juni 2019.

Afgørelse om at nyt lysanlæg på Sparekassen Thy Arena, Lerpyttervej 45, 7700 Thisted, ikke er VVM pligtig.

VVM-afgørelsen samt bilag kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ellen Stærk Nicolajsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening

Offentliggørelse den 4. april 2019. Klagefrist 2. maj 2019.

Afgørelse om at tillæg nr. 7 til Thisted Kommunes Spildevandsplan 2016-2021, separatkloakering af nyt kloakopland V351B ved Enehøjvej, ikke er VVM pligtig.

VVM-afgørelse samt bilag kan ses her.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Nicole Konstance Skindhøj, Plan- og Miljøafdelingen på 99 17 22 42.

VVM-screening

Offentliggørelse den 25. marts 2019. Klagefrist den 1. maj 2019.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af regnvandsbassin ved Torvevej, matr. 1x, Hurup By, Hurup.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 71.

 

VVM-screening


Offentliggørelse den 11. marts 2019. Klagefrist den 15. april 2019.
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af boring samt foreløbig vandindvindingstilladelse til Hunstrupgaard, Hunstrupvej 22, 7700 Thisted.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening

Offentliggørelse den 1. marts 2019. Klagefrist den 29. marts 2019.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved opstilling af 40m3 tank til NaOH, Sashimi Royal A/S, Nordre Strandvej 66, 7730 Hanstholm.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 52.

VVM-screening

Offentliggørelse den 22. februar 2019. Klagefrist den 22. marts 2019.
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Villerslev Vandværk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening

Offentliggørelse den 8. februar 2019. Klagefrist den 8. marts 2019.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af nyt bryggeri på Bryggerivej 10-12, 7700 Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jannie Kalør Svendsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 26.

VVM-screening

Offentliggørelse den 25. januar 2019. Klagefrist den 22. februar 2019.

Afgørelse om at tillæg nr. 6 til Thisted Kommunes Spildevandsplan 2016-2021, spildevandskloakering af nyt kloakopland KKI11B ved Vangvej, ikke er VVM pligtig.

VVM-afgørelse samt bilag kan ses her.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Nicole Konstance Skindhøj, Plan- og Miljøafdelingen på 99 17 22 42.

VVM-screening

Offentliggørelse den 23. januar 2019. Klagefrist den 20. februar 2019.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af fjernvarmeforsyning i det nye lokalplanområde Stågbak-Tuerbak i Klitmøller.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 52.

VVM-screening

Offentliggørelse den 6. november 2018. Klagefrist den 3. januar 2019.

Afgørelse om at tillæg nr. 5 til Thisted Kommunes Spildevandsplan 2016-2021, spildevandskloakering af nyt kloakopland T220O i forbindelse med aflastningsområde ved Østerbakken og Leopardvej, ikke er VVM pligtig.

VVM-afgørelse samt bilag kan ses her.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Nicole Konstance Skindhøj, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 42.

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af produktion af måtter/plademateriale af vegetabilske materialer, hovedsagligt genbrugsmaterialer. Convert A/S, Håndværkervej 3 - 7, Nors, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 4. december 2018. Klagefrist 2. januar 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening

Offentliggørelse den 1. november 2018. Klagefrist den 29. november 2018.

Afgørelse om at tillæg nr. 4 til Thisted Kommunes spildevandsplan 2016 - 2021, udvidelse af Hanstholm Havn, ikke er VVM pligtig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til David Gill, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. nr. 99 17 22 31.

VVM-screening


Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelser til følgende almene vandværker:
  • Hurup Vandværk
  • Tåbel Vandværk
  • Vang Vandværk
Offentliggørelse den 1. november 2018. Klagefrist den. 29. november 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening

Offentliggørelse den 17. oktober 2018. Klagefrist den 14. november 2018.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 18f St. Hillerslev By, Hillerslev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening

Offentliggørelse den 28. september 2018. Klagefrist den 26. oktober 2018.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 8a Tøttrup By, Hørdum.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening

Offentliggørelse den 30. august 2018. Klagefrist den 27. september 2018.

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved videreudvikling af den eksisterende campingplads Strandgårdens Camping, Vesterhavsgade 85, 7700 Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lisbeth Strøm Madsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 56.

VVM-screening:

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udledning af regnvand til Sperring Sø Kanal, Sjørringvigvej 20, 7700 Thisted.

VVM-afgørelse samt bilag kan ses her.

Offentliggørelse den 4. juli 2018. Klagefrist den 5. august 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer Klitgaard Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 71.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 12. juni 2018. Klagefrist den 10. juli 2018.

Afgørelse om at byggemodning af 36 grunde på Chilivej, 7700 Thisted, ikke er VVM-pligtig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 52.

 VVM-tilladelse til Vindmøller ved Tagmark

Thisted Kommune har meddelt VVM-tilladelse til projektet Vindmøller ved Tagmark. Tilladelsen er udarbejdet på baggrund  af miljøkonsekvensrapporten (VVM-redegørelse) for projektet.

VVM-tilladelse inklusive bilag kan ses her.

Offentliggørelse d. 22 maj 2018. Klagefrist er d. 19 juni 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan og Miljøafdelingen, på mosa@thisted.dk.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 23. april 2018. Klagefrist den 21. maj 2018.

Afgørelse om ikke VVM pligt ved etablering af Knuseplads for beton og tegl på Oddershedevej 4b, 7700 Thisted til AC Jordselskabet af 2007 ApS. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esther Boll, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 68.

VVM-screening

Offentliggørelse den 18. april 2018. Klagefrist den 16. maj 2018.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tillæg nr. 3 til Thisted Kommunes spildevandsplan 2016 - 2021, ændring af kloakopland KKl 1A ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller fra et nedsivningsopland til et spildevandskloakeret opland.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til David Gill, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 31

VVM-screening:

Offentliggørelse den 28. februar 2018. Klagefrist den 28. marts 2018.

Afgørelse om ikke VVM pligt ved tillæg nr. 2 til Thisted Kommunes spildevandsplan 2016 - 2021, separering af Tviskjær etape 2, Tilsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til David Gill, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 31.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 19. februar 2018. Klagefrist den 19 marts 2018.

Afgørelse om ikke-VVM pligt for vådområdeprojekt Skiveren Nord

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

VVM-Screening samt høring regulering af vandløb

Offentliggørelse den 21. december 2017. Klagefrist den 18. januar 2018

Afgørelse om at etablering af ny grøft på matrikel nr. 4he Refs By, Hurup samt 4m Ettrup By, Hurup ikke er VVM-pligtigt, samt høring i forbindelse med regulering af vandløb efter vandløbslovens paragraf 16.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Karin Brydsø Dammark, Plan- og miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 40.

VVM-Screening

Offentliggørelse den 6. december 2017. Klagefrist den 3. januar 2018.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 7gu Snedsted By, Snedsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 1. november 2017. Klagefrist den 29. november 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 7f, Brund By, Hillerslev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 18. oktober 2017. Klagefrist den 15. november 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 5, Møgelvang By, Skjoldborg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 18. oktober 2017. Klagefrist den 15. november 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 16d, Skinnerup By, Skinnerup og 1c, Ø. Vandet By, Ø. Vandet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 20. oktober 2017. Klagefrist den 17. november 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tillæg 1 til Thisted Kommunes spildevandsplan 2016 - 2021, separering af regn- og spildevand på en del af Kirkevej, Ådalen og Toftegade, Hurup.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til David Gill, Plan- og Miljøafdelingen, på tlf. 99 17 22 31.

Se tillægget "Separering af del af Kirkevej" til spildevandsplanen

VVM-screening:

Offentliggørelse den 27. september 2017. Klagefrist den 25. oktober 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 10f, Tolbøl By, Lodbjerg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 25. september 2017. Klagefrist den 23. oktober 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrejsning på matr. nr. 5b og 5k, Sønderby By, Tved.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:Offentliggørelse 7. september 2017. Klagefrist 5. oktober 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af virksomhed til anodisering, Falkevej 8, 7700 Thisted. Til Dansk Anodiserings Industri A/S, Pantervej 20, 7700 Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn
Thisted Kommune har givet VVM-tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havn (landdelen). Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse for projektet.

Se VVM-tilladelsen inkl. bilag og klagevejledning her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på mail pij@thisted.dk.


VVM-tilladelse til udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn

Thisted Kommune har givet VVM-tilladelse til udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn. Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse for projektet.

Se VVM-tilladelsen inkl. bilag og klagevejledning her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på mail mosa@thisted.dk.

VVM-debatoplæg: 

Følgende VVM-debatoplæg er fremlagt for offentligheden i perioden d. 5. juni – 3. juli 2017:

Debatoplæg for vindmølleprojekt ved Tagmarken.

Debatoplæg for vindmølleprojekt ved Nørhå.Debatoplæg for vindmølleprojekt ved Sindrup.

Offentliggørelsesbrev for VVM-debatoplæg.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

 

 

VVM-screening:

 

Offentliggørelse 19. maj 2017. Klagefrist 16. juni 2017.

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved Miljøgodkendelse til genanvendelse af aske til terrænregulering Finn G. Larsen, Jannerupvej 12, 7700 Thisted. Klagevejledning kan ses nederst på siden.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henriette Vinther Jacobsen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 45. 

 

VVM-screening, Vindmølleprojekt Tagmarken:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 8 vindmøller på op til 149,9 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligtVVM-screeningsbilag
VVM-anmeldelseVVM-screening, Vindmølleprojekt Nørhå Nord:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 4 vindmøller på op til 130 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligtVVM-screeningsbilagVVM-anmeldelse

VVM-screening, Vindmølleprojekt Sindrup:

Offentliggørelse 11. april 2017.

Afgørelse om VVM-pligt ved opstilling af 6 vindmøller på op til 130 meters højde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Sander, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 46.

VVM-screening, afgørelse om VVM-pligtVVM-screeningsbilag
VVM-anmeldelse

 

 

 

VVM-screening:

Offentliggørelse 27. marts 2017. Klagefrist 24 april 2017

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til Jens Thøgersen, Klitvejen 116, 7741 Frøstrup.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.

 

VVM-screening, Tingstrup Sø -projektet:

Offentliggørelse 10. marts 2017. Klagefrist 8 april 2017.

VVM-screening, afgørelse om ikke-VVM-pligt

VVM-screeningsbilag, vådområdeVVM-screeningbilag, regnvandsbassin

VVM-anmeldelse, vådområdeVVM-anmeldelse, regnvandsbassin

VVM-debatoplæg: 

Følgende debatoplæg er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017:

  • Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn
  • Debatoplæg for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn

Debatoplæggene kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-tilladelse:

Offentliggørelse den 14. oktober 2016. Klagefrist den 11. november 2016

Thyborøn-Agger FærgefartThisted Kommune har givet VVM-tilladelse til nyt færgeleje, udretning af mole samt ændring af landanlæg ved Agger Færgeleje (landdelen). Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelse af 24. maj 2016 for projektet.VVM-tilladelsen og bilagene kan ses her:VVM-tilladelseBilag 1 Ikke teknisk resumeBilag 2 HøringsnotatYderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 26.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 03. oktober 2016. Klagefrist den 31. oktober 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Skovrydning på matr. 18c, d, e og f Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jeppe Pilgaard, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 54.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 82h, Lund By, Lild.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: Renovering og vejudvidelse af Vestergårdsvej og Fårtoftevej i Thisted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Gam, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 26. september 2016. Klagefrist den 24. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 3f, 4x, 35, 36b og 12d, Hassing By, Hassing.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 23. september 2016. Klagefrist den 21. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 2c og 20a, Gjersbøl, Snedsted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 19. september 2016. Klagefrist den 17. oktober 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 8e, Stagstrup By, Stagstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 16. september 2016. Klagefrist den 14. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 45a, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg og 8b, Istrup By, Hvidbjerg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening:

Offentliggørelse den 14. september 2016. Klagefrist den 12. oktober 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt: skovrejsning på matr. nr. 41b, Kløv By, Hunstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Iversen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 29.

________________________________________________________________________

Klagevejledning

 

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret på www.thisted.dk, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 21.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk