CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

VVM


Her finder du en oversigt over de afgørelser om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM), som Thisted Kommune har truffet i henhold til Miljøvurderingsloven.
VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til vanding af dyrehold på Kappelgårdvej 14, 7700 Thisted.
Offentliggørelse den 9. november 2020. Klagefrist 7. december 2020.

Afgørelse og klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.


VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af genbrugsplads på Slyngborgvej 9, 7760 Hurup Thy.

Offentliggørelse den 19. oktober 2020. Klagefrist den 16. november 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 47

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding, Øsløs Kirke Vej 6, 7742 Vesløs.

Offentliggørelse den 8. oktober 2020. Klagefrist den 6 november 2020.


Yderligere oplysninger kan fåes ved henvendelse til Henriette Johansen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 45.

VVM-Screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved konvertering af aflastningsområde Thisted Øst til fjernvarme.

Offentliggørelse den 6. oktober 2020. Klagefrist den 3. november 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 47.

VVM-Screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fjernvarmeforsyning af Kalkengen - erhvervsområde ved Hanstholmvej, Thisted.

Offentliggørelse den 6. oktober 2020. Klagefrist den 3. november 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 47.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Bredlundvej 22, 7741 Frøstrup

Offentliggørelse den 24. september 2020. Klagefrist den 22. oktober 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Gudnæsstrandvej 19, 7755 Bedsted.

Offentliggørelse den 23. september 2020. Klagefrist den 21. oktober 2020.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Dollerupvej 5, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 23. september 2020. Klagefrist den 21. oktober 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Dover Møllevej 10, 7760 Hurup.

Offentliggørelse den 17. september 2020. Klagefrist den 15. oktober 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding på Kallerupvej 9, 7700 Thisted.
Offentliggørelse  den 17. september 2020. Klagefrist 15. oktober 2020.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.


VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Testcentervej 7, 7700 Thisted.
Offentliggørelse den 28. august 2020. Klagefrist 25 september 2020.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering og anvendelse af en bedding på Gl. Færgevej 24, 7700 Thisted.
Offentliggørelse den 20. august 2020. Klagefrist den 17. september 2020.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelser til Esther Sørensen Boll, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 31.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding på Gyrupvej 14, 7752 Snedsted.
Offentliggørelse den 12. august 2020. Klagefrist 9. september 2020.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Tovsigvej 9, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 10. juli 2020. Klagefrist den 7. august 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udledning af regnvand og overfladevand fra regnvandsbassin til Gisselbæk, matr. 14b, Hørdum By, Hørdum.

Afgørelse og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse 10. juli 2020. Klagefrist er 10. august 2020.

yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, kkn@thisted.dk

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Bubbelvej 4, 7760 Hurup.

Offentliggørelse den 6. juli 2020. Klagefrist den 3. august 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Gudnæsstrandvej 19, 7755 Bedsted.

Offentliggørelse den 6. juli 2020. Klagefrist den 3. august 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved etablering af skov på Vorupørvej 63, 7700 Thisted.

Offentliggørelse den 3. juli 2020. Klagefrist den 31. juli 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udlægning af affaldsforbrændingsslagge og -aske til terrænregulering under befæstet areal, Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted.


Offentliggørelse den 3. juli 2020. Klagefrist den 31. juli 2020.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 47.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af vand i forbindelse med flytning af kloakledninger på Sydhavnsvej 2 og mindre dele af omkringliggende matrikler, 7700 Thisted.

Afgørelse med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 3. juli 2020. Klagefrist den 31. juli 2020.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af skov på Brogårdsvej 3, 7755 Bedsted.

Offentliggørelse den 30. juni 2020. Klagefrist den 28. juli 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til vanding af dyrehold på Hillerslevvej 24, 7700 Thisted.

Afgørelse med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 17. juni 2020. Klagefrist den 15. juli 2020.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.


VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af vand i forbindelse med flytning af Strandvejen med ledninger mod nord ved Tican, 7700 Thisted.


Offentliggørelse den 9. juni 2020. Klagefrist den 7. juli 2020.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved genanvendelse af aske og slagge til terrænregulering på Oddesundvej 220, 7752 Snedsted.


Offentliggørelse de 25. maj 2020. Klagefrist den 22. juni 2020.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esther Boll, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 31.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved genåbning af rørlagt vandløbsstrækning af den private del af Møgelvang Bæk, matr. 8a, Møgelvang By, Skjoldborg


Offentliggørelse 14. maj 2020. Klagefrist er 11. juni 2020


VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved etablering af fjernvarmeforsyning i Aflastningsområde Thisted Øst.


Offentliggørelse den 17. april 2020. Klagefrist den 15. maj 2020.

yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mads Bech-Hansen, Plan- og Miljøafdelingen, mbha@thisted.dk

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med støbning af møllefundament på Testcentervej 4, 7700 Thisted.


Offentliggørelse den 3. april 2020. Klagefrist den 1. maj 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 68.

VVM-screening


Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved tilladelse til vandindvinding til markvanding på Kærmindevej 1, 7770 Vestervig.


Offentliggørelse den 30. marts 2020. Klagefrist den 27. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 68.

VVM-screening


Afgørelse om ikke-VVM pligt for etablering af cykelsti langs Silstrupvej i Tilsted By.

Offentliggørelse den 27. marts 2020. Klagefrist den 24. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jannie Kalør Svendsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2226.


VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udledning af oppumpet grundvand til Klitmøller Å, matr. 33i og 33k, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Afgørelse og klagervejledning kan ses her.

Offentliggørelse 16. marts 2020. Klagefrist er 16. april 2020

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udledning af overfladevand til Klitmøller Å, matr. 32bi, Klitmøller Huse, V. Vandet.

Afgørelse og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse 12. marts 2020. Klagefrist 12. april 2020.

VVM-tilladelse

Thisted Kommune meddeler VVM-tilladelse til projektændring for vindmøller ved Tagmark.

VVM-tilladelse med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 28. februar 2020. Klagefrist den 27. marts 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jannie Kalør Svendsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2226.

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til markvanding på Trapsandevej 8, 7700 Thisted.

Afgørelse med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 26. februar 2020. Klagefrist den 25. marts 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2268.

VVM-screening

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Øster Alle 14, 7752 Snedsted.

Offentliggørelse den 19. februar 2020. Klagefrist den 18. marts 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2229.

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til markvanding på Kløv Nedervej 1, 7700 Thisted.

Afgørelse med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 19. februar 2020. Klagefrist den 18. marts 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2268.

Tilladelse og VVM-screening

Tilladelse til etablering af et 125 PE hævet nedsivningsanlæg på Trøjborgvej 22, 7700 Thisted og afgørelse om ikke-VVM pligt.

Offentliggørelse den 14. februar 2020. Klagefrist den 14. marts 2020.

Tilladelse og VVM-screeningen kan ses her. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nicole Konstance Skindhøj, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2242.

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt for udvidelse af kabelbane ved Cold Hawaii Inland Synopal Havn.

Offentliggørelse den 7. februar 2020. Klagefrist den 6. marts 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jannie Kalør Svendsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2226.

VVM-screening


Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til procesvand på Gravenhøjvej 26, 7760 Hurup.


Offentliggørelse den 6. januar 2020. Klagefrist den 3. februar 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2268.

VVM-screening


Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til markvanding på Hanstholmvej 59, 7700 Thisted.


Offentliggørelse den 10. december 2019. Klagefrist den 7. januar 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2268.

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til maltproduktion på Simons Bakke 42, 7700 Thisted.

Afgørelse med bilag og klagevejledning kan ses her.

Offentliggørelse den 6. december 2019. Klagefrist den 3. januar 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2235.

VVM-Screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udledningstilladelse til udledning af overfladevand til Klitmøller å. Byggemodning ved Vangvej, Klitmøller, matr. 33k og 33i, Klitmøller Huse, V. Vandet ved Klitmøller Å.


Offentliggørelse den 14. november 2019. Klagefrist den 14. december 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2271

VVM-Screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i klitmøller lokalplansområde 8-003 og 8-008.


Offentliggørelse den 23. oktober 2019. Klagefrist den 20. november 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mads Bech-Hansen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2252

VVM-screening

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved tilladelse til vandindvinding til afhjælpning af støvgener på Toosholmvej 10, 7700 Thisted.


Offentliggørelse den 15. oktober 2019. Klagefrist den 12. november 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ellen Stærk Nicolajsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2228.


________________________________________________________________________

Klagevejledning

 

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret på www.thisted.dk, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 21.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 22C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk