Rotter

Rotter og mus kan komme ind i boliger gennem små huller. Begge dyr kan bære smitte med sig og bør derfor bekæmpes.

Har du styr på din kloak?

Som grundejer er det faktisk din pligt at vedligeholde din kloak, dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god ide lige at se ned i din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem.

Tegn på at kloakken eller regnvandssystemet er i stykker:

I spildevandssystemet kan du se på banketten (bunden af kloakbrønden) om der ligger lidt grus, sten, jord eller små stykker af beton / ler. Dette kan være tegn på at din kloak er i stykker.

I regnvandssystemet skal der altid stå vand i bunden af tagnedløbsbrønden. Er brønden tom for vand, kan der være noget galt.

Sunkne fliser og huller i jorden kan også være tegn på at systemet er i stykker.

Tegn på rotter i kloakken:

Når du tjekker din kloak, vil du ind i mellem se rotteekskrementer (lort) på banketten, eller en rotte der titter op til dig.

Ser du rotter i kloakken, er det ikke et problem, da det er fint rotterne bor i kloakken. Du skal derfor ikke anmelde rotter i kloakken til kommunen – først når de er kommet op af kloakken bekæmper vi dem.

Ingen regel uden undtagelse:

Hvis der er tegn på kraftig rotteaktivitet, for eksempel bunkevis af rotteekskrementer, kan det være tegn på at kloakken er i stykker. Spørg os hvis du er i tvivl.

Hvad kan du selv gøre?

Tjek om din faldstammeudluftning er sikret, da rotter ofte bruger den til at komme ud på taget og herefter ind på loftet.

Sørg for at tagnedløbet slutter tæt ved jorden, så rotten ikke kan bruge det til at komme op på taget.

Brug det store skyl når du laver nr. to – så undgår du at der ligger lækkert foder til rotten i dine rør.

Tjek din forsikring om din kloak er dækket. Hvis den går i stykker, er du så dækket af din forsikring? Og gælder det både rørene og kloakbrønden?

I forbindelse med huskøb skal du være opmærksom på, at kloakken oftest er mindst lige så gammel som huset – nybyggede huse kan have genbrugt en ældre kloak. Det kan derfor være en god idé at få tjekket kloakken for defekter af en autoriseret kloakmester, det vil sige ved en eventuel tv-inspektion af kloakken.

Du har også mulighed for at sikre dit kloaksystem på forskellig vis, for eksempel kan en autoriseret kloakmester, hvis det er teknisk muligt, montere en rottespærre i brønden eller en VVS’er sætte rottestop på faldstammen (en såkaldt gravid dame).
Tal med en autoriseret kloakmester eller VVS’er om, hvad der kan lade sig gøre hos dig.


Er din have en buffet for rotter?

Den vilde have er lækker - også for rotterne. Husk at gøre det lidt besværligt for dem og hold øje med tegn på rotter, så vi hurtigt kan få sat en bekæmpelse i gang.

Rotten skal bruge gemmesteder, føde og vand, for at overleve og finder den alle tre ting et sted, vil den slå sig ned. Det kan være en udfordring, hvis du ønsker en vild have til gavn for biodiversiteten, da den vilde have typisk byder på alle tre ting, til stor glæde for rotten.

Du behøver dog ikke en helt trimmet have, da der er flere muligheder, for at rottesikre lidt i vildskaben.:
  • Undgå at planter gror lige op ad muren. Rotten foretrækker at løbe, hvor den kan være i skjul. Så ved at holde planterne godt væk fra muren, undgår du, at de løber nær murværket og får fred til at gnave sig ind i boligen
  • Fjern nedfaldsfrugt. Hvis du gerne vil lade havens fugle få frugten, kan den lægges op på et rottesikret foderbræt
  • Vær opmærksom. Følg med i hvad der sker i din have, så spotter du hurtigere tegn på rotter, som f.eks. huller uden muldskud i plænen
  • Smid ikke fødevarer på komposten, slet ikke kød. Bruger du komposten til dine grøntsager, kan du anskaffe dig en rottesikret kompostbeholder til dette
Hvis du får rotter, kan du hjælpe bekæmpelsen på vej ved at fjerne alt tilgængeligt foder: Det til pindsvinet, det til fuglene og det til alle andre dyr du har i haven. Og slå høj bevoksning ned. Den vilde have tåler, at du er lidt hård ved den ind i mellem og den skal nok komme sig fint igen, efter du er af med rotterne.


Husk at alle har pligt til at anmelde rotter - også når det ikke er hjemme hos dig selv
  • Hold øje med tegn på rotter og anmeld dem med det samme, så kommunen kan sætte en effektiv bekæmpelse i gang hurtigt. Tegnene kan f.eks. være huller i græsplænen, ekskrementer og gnavmærker i træværket
  • Det er kommunens pligt at bekæmpe rotterne
  • Du kan anmelde rotter på borger.dk eller her på kommunens hjemmeside: Anmeld rotter

Har du husket at rottesikre din hævede terrasse og småbygninger 

Vidste du at når holder dyr i haven , tiltrækker det rotter.


Læs Miljøstyrelsens pjece: Fordre du for vildt eller fodre du rotter?


Læs også mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/. 

Rottebekæmpelse

Betaling for rottebekæmpelse sker ved opkrævning af en promillesats af ejendomsværdien for den enkelte ejendom.

Opkrævningen foretages sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner, særligt hvis de ikke opdages i tide.

Rotten fører desuden en masse forskellige sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende f. eks. salmonella. Derfor skal de bekæmpes. Deres gnaven i f.eks. el-ledninger kan forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Læs kommunens handleplan for bekæmpelse af rotter 2022-2025

Læs om gode råd til forebyggelse af rottebesøg. Hent folderen Undgå rotter

Henvend dig til din kommune ved enhver mistanke om rotter!
Det er gratis!
Det er din pligt at anmelde rotter!

Husk at det er ingen skam at have rotter. Det er kun en skam, ikke at gøre noget ved det.

Anmeldelse af rotter 


Anmeldelse af rotter skal ske digitalt, f.eks. ved at bruge selvbetjeningsløsningen i den orange kasse på denne side. Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt. I landzone bliver alle ejendomme automatisk besøgt hvert andet år af kommunens bekæmpelsesfirma. I byområder vil der blive foretaget besøg efter anmeldelse.

I perioden oktober - februar vil der blive foretaget kampagnebesøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og undgå utilsigtede forgiftninger udleveres der ikke rottegift til borgerne. Ud over bekæmpelse af rotter med gift er også besiddelse af rottegift forbudt. Ifølge gældende lov må kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske midler.

Mistanke om rotter

Har du mistanke om, at der kan være rotter i eller nær din bolig ? Så vær opmærksom på de fire tegn på rotter:

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald. Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmpelse afgøre, hvem der er på færde. Se Miljøstyrelsens 10 staldtips til at undgå rotter herunder.

Sådan undgår du rotter - 10 staldtips fra Naturstyrelsen

Ryd gemmesteder
1. Brædder fjernes eller klodses op.
2. Jordbunker langs ydermure fjernes.
3. Tagplader fjernes eller klodses op.
4. Vegetation holdes en meter væk fra bygningen.

Luk smuthuller
5. Huller i sokler og murværk repareres med net og beton.
6. Døre og porte skal slutte tæt og skal altid holdes lukket.
7. Rørgennemføringer tætnes med net og beton.
8. Udmugningsanlæg sikres med en plade ved åbningen.

Fjern foder
9. Spildt foder fejes altid op.
10. Foder må ikke ligge frit tilgængeligt.

En ren og vedligeholdt ejendom er din bedste sikring mod rotteskader.

Gift slår rotter ihjel, men rotterne kan leve flere dage med gift i kroppen inden de dør. I den tid kan de trænge ind i bygninger, sprede smitte, ødelægge inventar og æde foder.

Derfor er det vigtigt at fjerne gemmesteder, lukke smuthuller og holde fodret uden for rotters rækkevidde.

Selvbetjening

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00