Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder

Thisted Kommune har som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne etableret naturlig vandstandsforhold i følgende områder: 

- Tømmerby Fjord

- Ove Sø

- Draget
Etablering af naturlig vandstandsforhold har til formål at forbedre naturtilstanden og kvaliteten af de våde terrestriske naturtyper gennem hydrologiske og biologiske tiltag.

Projektområderne er er tidligere udpegede som områder med unaturlig hydrologi. Der er tidligere udarbejdet tekniske forundersøgelser og ejendomsmæssige undersøgelser inden projekterne kan realiseres.

Projekterne er 100% finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Detailprojekterne kan ses her:
Links

Læs om LBS Her
Læs om EU-Kommunikationen, Den Euroæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her


EU

              EU

MiljøLBS