Randzone - korridorer og et værn mod fragmentering

Det er igennem et planlægningsprojekt blevet undersøgt om randzoner kan bruges som korridor til at forbinde naturområder og skabe sammenhængende græsningsarealer, så naturen kan plejes. Projektområdet er ca. 800 ha. ved Hvidbjerg Å i Nordvestjylland.

En af intentionerne med randzoneloven har været at randzoner langs vandløb og søer skulle kunne skabe ny sammenhængende natur ved at forbinde naturområder, som ellers lå adskilt fra hinanden. Fragmentering af naturen er en af de største trusler mod biodiversiteten i Danmark.

Projektet har vist at der er gode potentialer for brugen af randzoner som korridorer, men det kan være vanskeligt, at opnå enighed imellem alle parter. Undersøgelsen har vist at der er større sammenhængende arealer, som er oplagt til naturpleje med afgræsning. Andre tiltag, som rydning af krat eller oprensning af vandhuller vil kunne forbedre betingelser for sjældne planter og truede dyr, såsom stor vand salamander og spidssnudet frø.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet og fra 15. Juni Fonden.

Projektet er udført i 2015 af Thisted Kommune, Projektkonsulent Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

 

 

 

Foto: Tegå

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk