Naturpleje ved Sønderhå Plantage

Thisted Kommune har i samarbejde med en dyreholder opretholdt et naturplejeprojekt ved Sønderhå Plantage.  

Formålet med projektet er at opretholde den værdifulde eng og overdrev, der på grund eutrofiering og tilgroning af tagrør er i tilbagegang.

Med tilskud fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne er der nu etableret ca. 1050 meter hegn på det ca. 5,8 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde engen og overdrevet lysåbent til gavn for de lyskrævende rigkærsarter som loppe star, maj gøgeurt, purpur gøgeurt, tvebo star, næb star og alm star. 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk