Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Klitplantage


Folketinget vedtog i juni 2010 loven om et Nationalt Testcenter for Store Vindmøller ved Østerild. Formålet med centeret er at sikre Danmarks førerposition inden for forskning i og udvikling af ny vindmølleteknologi.

Valget faldt på Østerild Klitplantage, da området byder på rigtig gode vilkår for udvikling og test af nye vindmøller; blæsten er meget kraftig, området er stort og der er langt til naboer.

Testcenter med til at sikre fremtiden


Det Nationale Testcenter skal være med til at opfylde regeringens mål om en fremtidig energiforsyning i Danmark, hvor fossile brændstoffer bliver erstattet af vedvarende energikilder.

Testcenter Østerild er ikke alene en vigtig brik i forhold til at opfylde regeringens mål, men samtidig en forudsætning for, at udvikling og knowhow inden for vindenergi kan forblive i Danmark. Testcenteret er på nuværende tidspunkt (2012) det eneste sted i verden, som er stort nok til at afprøve de næste generationer af vindmøller.

Testresultater med international gyldighed


Afprøvningerne af vindmøllerne i Østerild bliver foretaget efter internationale standarder. Det betyder, at testresultaterne er accepterede nationalt som internationalt. I praksis vil det sige, at vindmøller kan sættes op i hele verden på baggrund af de resultater, som testcenteret producerer.

Det er DTU Vindenergi (Danmarks Tekniske Universitet) og vindmølleindustrien, som sammen foretager målingerne.

Flere aktører har del i centeret


Der er flere aktører, som samarbejder om etablering og drift af testcenteret i Østerild. DTU Vindenergi er ansvarlig for at anlægge centeret og står samtidig for driften, mens udgifter hertil afholdes af centerets brugere.

Staten har solgt fire af de syv vindmøllepladser i testcenteret; to til Siemens Wind Power og to til Vestas Wind Systems. DTU råder over de resterende tre pladser, hvoraf en er lejet ud til den kinesiske vindmølleproducent Envision Energy, mens de øvrige to er i udbud.

Oplev testcenteret


Der er offentlig adgang til testområdet året rundt. Her kan du ved selvsyn opleve, når de store vindmøllefabrikanter tester prototyper af meget store vindmøller.

Ud over muligheden for at se de enorme vindmøller vil der også blive etableret et besøgscenter i forbindelse med testcenteret. Formålet med besøgscenteret er at give besøgende – herunder skoler og universiteter – indsigt i vindteknologi og den rige natur omkring testcenteret. Finansieringen er på plads, men det er endnu ikke besluttet, hvornår besøgscenteret skal stå færdigt.

Testområdet er ikke indhegnet og stierne omkring møllerne er alle tilgængelige.


Flere oplysninger
På hjemmesiden for Den Grønne Tråd (nyt vindue) kan du blandt andet læse mere om forberedelserne til testcenteret og hvorfor valget faldt på Østerild Klitplantage, om etablering af besøgscenteret og om naturen ved og omkring testcenteret.