Grøn ordning gennem testcenter

Vindmøllerne i Østerild giver kommunen et 'plus' på energi-kontoen - og skaber en økonomisk værdi. Borgerne får samtidigt mulighed for at søge om tilskud fra en "Grøn ordning" til forskellige projekter.

Du kan få tilskud til:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Beregning af tilskud til kommunen
Det beløb, der kan søges udbetaling af, opgøres ud fra vindmøller, der er nettilsluttet efter den 21. februar 2008 frem til ansøgningstidspunktet.

Det er defineret i VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi), hvor meget tilskud, der gives til kommunerne. Energinet.dk beregner dette tilskud ud fra 22.000 fuldlasttimer for den nye vindmølle, hvilket svarer til 22.000 timer x vindmøllens installerede effekt x 0,4 øre/kWh. Det vil sige 88.000 kr. pr. MW.

Dette betyder at den mølle der nu rejses i Østerild, vil indbringe 6 x 88.000kr. = 528.000kr. Pengene kan dog først frigives til projekter, når møllen er nettilsluttet.

Læs mere om testcentret i Østerild

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk