Naturplanlægning ved Glæde, Myrup og Nørklit

Projektområdet dækker ca. 600 ha og omfatter ca. 290 ha naturbeskyttet natur. Områderne har tidligere været drevet med afgræsning eller slæt, men manglende udbytter fra marginaljorder har ført til, at ejendommene er overgået til rekreative anvendelser såsom jagt eller sommerhusbrug. Den største trussel mod biodiversiteten er tilgroning.

Projektet har til formål at skaffe mere viden om naturværdierne i området. Derfor bliver der undersøgt for sjældne planter, padder, krybdyr, birkemus og flagermus.

Den største opgave er at skabe kontakt og dialog med de mange lodsejere i området.

Naturplejenetværket samler og sammenskriver lodsejerens ideer til naturpleje for området i et katolog med konkrete projekter der kan udføres fremover.

Projektet udføres af Thisted Kommune med konsulentbidrag fra Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk