Thy er med i Danmarks vildeste kommune

Thisted Kommune deltager i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune".

Miljøministeriet har inviteret alle danske kommuner til at deltage i konkurrencen "Danmark vildeste kommune" for at sætte fokus på og understøtte kommunernes indsats for øget biodiversitet. Kommunerne opfordres her til at igangsætte tiltag på kommunale og private arealer og formidle indsatserne for den vilde natur og biodiversitet.

Danmarks vildeste kommune

Thisted Kommune er Danmarks største naturkommune målt på areal registreret natur. Med deltagelse i denne konkurrence kan vi gøre dette mere synligt i hele landet og skabe ejerskab og stolthed hos vores borgere og hos erhvervslivet.

Thisted Kommunes indsats er tænkt baseret på en handleplan med tre indsatser for natur og biodiversitet:
  • Formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser for at øge biodiversiteten
  • Indsatsen for den vilde natur
  • Skole- og undervisningsområdet
Indsatserne skal løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsgrene og i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger.

Hvad nu hvis - vi gav mere plads til vild natur i Nordjylland?

Videoen er produceret i forbindelse med det nordjyske samarbejde "Natur på Tværs af Nodjylland", som Thisted Kommune er en del af. Dette samarbejde arbejder for udvikling af vilde naturområder på tværs af hele regionen.


Slip haven fri
Thisted Kommune støtter Danmarks Naturfredningsforening om at slippe haven fri.

Tilmeld din have her og være med til at sikre Thisted Kommunes skønne og vilde haver kommer til tops på listen med flest tilmeldte haver, den højeste naturscore eller flest tilmeldte kvadratmenter.

slip haven fri

Slip haven fri er et samarbejde mellem REMA1000 og Danmarks Naturfredningsforening som løber fra 2021 til slut 2013. Målet er at hjælpe 50.000 haveejere med at slippe deres have fri. Kravet for at deltage er at man ikke sprøjter i sin have og vil gøre mindst 20§ af havens areal naturvenlig.

Lokale foreninger kan søge midler til at fremme biodiversiteten
Thisted Kommune har afsat 100.000 kr. i 2022 og 100.000 i 2023 til tiltag, der fremmer biodiversiteten. Midlerne kan søges af lokale foreninger via LUF puljen. Retningslinjerne for, hvad der kan søges til, vil ligge klar i løbet af januar 2022. Ansøgningsperioden vil blive sammen med de øvrige LUF projekter og vil ligge i foråret 2022.


Inspirationsmateriale
Få inspiration til hvilke tiltag du selv kan lave, samt hvilke træer, buske og planter du kan plante for at gavne biodiversiteten. Her står også hvornår de forskellige planter blomstrer og hvilke sommerfugle og insekter der knytter sig til dem: Plantekatalog.

Se her hvad du selv kan gøre i din egen have - og hvor god din have er for biodiversiteten: Hvor mange points scorer din have på biodiversiteten.

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der også inspiration at hente: Hvad kan du selv gøre.

Hvis du udfører tiltag som gavner biodiversiteten, kan du printe et skilt og sætte det op i din have: Værktøjskassen.

Thys grønne arealer skal blomstre og gro vildt
I denne artikel kan du læse om tiltag i Thisted Kommune.

Naturen er i kommunens DNA og sammen kan vi nå langt.

Sammen om et vildere DanmarkKontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00