CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Cold Hawaii INLAND

Vandsport er populært som aldrig før i Danmark, og den stigende interesse har også vist sig i Thy. Derfor startede vi i 2016 et projekt, som skal gøre Thy til et "nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet”.

Projektet har vi døbt ”Cold Hawaii Inland" (CHI).

Billede af mand på vandski på blåt vand og med en træbygning i baggrunden. Visualisering af det kommende spot Synopal, når det står færdigt til sommeren 2021
Visualisering af det kommende spot Synopal, når det står færdigt til sommeren 2021

Hvorfor et Cold Hawaii Inland?

I Thy mærker vi, at flere og flere danskere dyrker vandsport. I et historisk perspektiv er det en spændende udvikling, for hvor hav og fjord i århundreder har været thyboernes primære fødekilde, transportvej og arbejdsplads, er vandet de sidste 20 – 30 år i højere og højere grad også blevet thyboernes – og turisternes - legeplads. Med Cold Hawaii Inland vil Thisted Kommune udvikle den legeplads og de naturoplevelser, der knytter sig til vandet i hele kommunen og dermed bidrage til den livskvalitet, man som thybo oplever ved at have natur og rekreative muligheder lige uden for døren.

Helt konkret kobler Cold Hawaii Inland Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden ved at skabe: 
 • en række frilufts- og vandfaciliteter af høj kvalitet, som tager hensyn til det specifikke område og den unikke natur, som findes i Thy.
 • genkendelige faciliteter, som sikrer en optimal før-under-efter oplevelse, og som kan bruges af alle, uanset forudsætninger.
Når Cold Hawaii Inland er opført i sin helhed, vil der være faciliteter ved fjord og sø for enhver smag: et fjordbad, saunaer, en badeanstalt, toilet-, bruse-, omklædnings- og skyllefaciliteter, bade- og kajakbroer, en wakeboardbane, et kajakhotel, depotfaciliteter, udendørsgrill, udsigtsposter, vandshelters mv.

De udvalgte ”spots” med særlige stedbundne potentialer i Cold Hawaii Inland er:
 • Doverodde
 • Krik
 • Vilsund
 • Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Synopal Havn, Den Blå Løber/ Den rekreative forbindelse)
 • Bygholm
 • Vandet Sø

Hertil kommer udvalgte lystbådehavne, hvor Thisted Kommune forventer, at vandshelters bliver en ny flydende overnatningsmulighed.

Området i Vilsund, der står færdigt som et Cold Hawaii Inland spot. Arkitekturen i Inland hedder Streger i Landskabet.
Området i Vilsund, der står færdigt som et Cold Hawaii Inland spot. Arkitekturen i Inland hedder Streger i Land-skabet.

Cold Hawaii Inland – Den sprængte idrætshal

Cold Hawaii Inland er et unikt projekt, der i sin vision kan kaldes ”en sprængt idrætshal”. Cold Hawaii Inland løfter taget af den klassiske idrætshal og spreder aktiviteterne ud langs kysten. Halgulvet består af sand og vand, og på den måde opstår en outdoor idrætshal, der som en margueritrute i Thy skaber sammenhæng mellem vandaktiviteter og spots for en meget bred brugergruppe: vandsportsentusiaster, børnefamilier på tur, nysgerrige forbipasserende og turister for at nævne nogle.

Historien bag projekt CHII

déen om et Cold Hawaii Inland er, lige som Cold Hawaii, opstået blandt ildsjæle i Thy. 

I starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle om-rådet kendt som ”Synopal Havn” i den østlige ende af Thisted by. En udvikling af Synopal Havn ville være til stor gavn for Thisted by og kommunen som helhed. Dette projekt skulle samtidig være med til at skabe bro mellem vandaktiviteterne i Klitmøller, på Vandet Sø og i Limfjorden og derved skabe en tilknytning mellem Vesterhavet og Limfjorden. Samtidig påtænkte man, at det kommende anlæg ved Synopal Havn skulle betegnes som Cold Hawaii Inland for på den måde at binde Vesterhavet og surfområderne i Cold Hawaii sammen med Limfjorden – på tværs af Thy. Anlægget skulle være med til at samle foreninger, uddannelsesinstitutioner, borgere og turister i et større tilbud, som skulle understøtte kommunens indsats i forhold til bosætning og turisme. Anlægget skulle have en kapacitet, som samtidig kunne rumme både nationale og internationale events af større karakter.

I maj 2016 godkendte den daværende kommunalbestyrelse en bevilling til at idéudvikle og projektmodne Synopal Havn i form af et idékatalog. Undervejs stod det dog klart, at der var mulighed for at opnå en synergi mellem de mange projekter langs Limfjorden, hvis man så udviklingen af faciliteter til vandaktiviteter i en større sammenhæng.

I efteråret 2017 igangsatte Thisted Kommune en arkitektkonkurrence, der resulterede i, at i alt fem teams blev valgt ud og fik muligheden for at give deres bud på, hvordan bl.a. faciliteter og en samlet designmanual for Cold Hawaii Inland skulle se ud. Den 20. marts 2018 valgte Kommunalbestyrelsen firmaet Spektrum Arkitekter som vinder af konkurrencen, med deres projektforslag ”Streger i landskabet”.

Arkitekt visualisering af modulbygning. Grå betonelementer med lyse træbrædder på sidderne og Cold Hawaii Inland logo støbt ind i betonen
Streger i landskabet: eksempel på modul i Cold Hawaii Inland.

Spektrum Arkitekter og Thisted Kommune arbejdede sidenhen videre med at kvalificere faciliteterne på de enkelte spots. Det er især sket ved møder med alle samarbejdspartnere i form af lokale foreninger og frivillige. Det arbejde blev i januar 2019 udgivet som dispositionsforslag for Cold Hawaii Inland, som kan læses her 

Læs dispositionsforslaget til Cold Hawaii Inland (PDF, 25 mb).

Cold Hawaii Inland er i dag et kommunalt projekt i samarbejde med en lang række aktører. I tæt samarbejde med de lokale vandsportsforeninger, skaber Thisted Kommune nye rammer for aktive fællesskaber med vand som fællesnævner.

Vinterbadere på badebro i skumringstid, solen går ned i et mørkt hav
Vinterbadere ved Søbadet i Thisted

Projektstatus

 Projektstatus efteråret 2020 er, at: 

 • Spot Vildsund er opført som det første Inland-spot i 2020.
 • Spot Synopal er ved at blive anlagt. Anlægsfasen er i fuld gang, og spottet står forventeligt færdigt til sommeren 2021.
 • Den Blå Løber/ Den Rekreative Forbindelse:
  • Strækningen fra Thisted Camping til Synopal Havn er udført.
  • Strækningen fra Dragsbæk til Sydhavnen: Anlægsfasen er netop startet op.
 • For de øvrige spots, Krik, Doverodde, Dragsbæk, Søbadet, Bygholm, Vandet Sø, Den Rekreative Forbindelse (del 2) og vandshelters, er processen med at søge relevante myndighedsgodkendelser hjem enten i gang eller nært forestående.
Cold Hawaii Inland er et projekt med en høj grad af borgerinddragelse. Det er foregået gennem åbne borgermøder, foreningssamarbejde mm, og samarbejdet med foreninger, frivillige og interessenter fortsætter i den kommende proces.

Overflyvningsbillede af Synopal Havn. En stor kran og en masse lastbiler er igang på pladsen
Cold Hawaii Inland i proces: Byggepladsen ved Synopal, september 2020

Logo, design og kontakt

Du kan hente ogoerne til Cold Hawaii Inland på denne adresse: https://www.skyfish.com/p/thistedkommune/1765008

Hvis du gerne vil vide mere om arbejdet med Cold Hawaii Inland, så kontakt projektkoordinator Thilde Kielsgaard på tkh@thisted.dk eller 99 17 18 01. Det er også Thilde du skal kontakte, hvis du gerne vil anvende CHI logoet. 

Samarbejdspartnere

Cold Hawaii Inland udvikles og opføres i et tæt samarbejde med foreninger og frivillige samt projektets rådgiverteam.

Cold Hawaii Inland udføres med støtte fra Nordea-fonden og Lokale- og Anlægsfonden.

Logo for Lokale og anlægsfonden
Logo for Nordea Fonden

Stor tak til vores gode samarbejdspartnere!

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00