Naturpleje ved Brødkær

Naturpleje ved Brødkær

Brødkær er et lavt liggende område på 27 ha. Området består af mose, ferske eng og lidt overdrev. De sjældne planter, insekter og fugle der er knyttet til disse naturtyper kræver at området holdes lysåben. Derfor skal dele af pilekrattet holdes nede og området afgræsses. Langs Limfjorden er der store strandengsarealer. For at bevare denne lokalitet, har 4 lodsejere i et samarbejde med Thisted Kommune og Naturplejenetværk for Nordvestjylland søgt tilskud til rydning af krat og hegning af et område på ca. 15 ha. Området afgræsses af køer.

Brødkær er i dag typisk for mange naturområder, som vokser til med krat, fordi afgræsning ikke er erhvervsmæssig rentabel. Blandt nogle af lodsejerne er der interesse for jagt, hovedsagelig efter rådyr. I området findes mindst 14 sjældne plantearter, heriblandt Engblomme, Kødfarvet Gøgeurt, Maj Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og den kødædende Rundbladet Soldug. Inde i det ældste pilekrat vokser den fredede orkide Ægbladet Fliglæbe, som er sjælden i Nordvestjylland. Der er mange spor efter odder. Nattergalen er en fast del af sommerbestanden og krattet har mange andre sangere, såsom Løvsanger, Tornsanger og Munken. Her kan du også findes Dukat Sommerfuglen.

Adgang til Brødkær er via Østergårdvej og herefter en privat fælles markvej, der fortsætter helt ud til stranden. Biler kan parkeres, hvor marken slutter. Herfra kan du gå på markvejen til kæret.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet og fra 15. Juni Fonden.

Projektet er udført i 2015 af Thisted Kommune, Projektkonsulent Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

 

Foto: Kig fra A11 over Brødkær

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk