CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.
To gange om året vedtager Folketinget en lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en Grundlovsceremoni. Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og du skal udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. Grundet Covid-19 vil der ved ceremonien i september 2020 IKKE skulle udvekles håndtryk.

Fra 2020 afholder Thisted Kommune en grundlovsceremoni to gange om året.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget lov om indfødsret.

Tilmelding

Nu kan du tilmelde dig grundlovsceremonien i Thisted Kommune, som bliver afholdt den 17. september 2020 kl. 14:00. Denne Grundlovsceremoni erstatter også den aflyste ceremoni fra den 2. april 2020. (tilmeldingsfristen udløb 26. august 2020)

Ceremonien foregår på det Gl. Rådhus, Store Torv i Thisted. Er du eller dine gæster gangbesværede, er der mulighed for at benytte elevatoren. Indgangsdøren til elevatoren er fra Vestergade.

Når du trykker på linket i den orange selvbetjening ’Tilmelding til Grundlovsceremoni’ skal du bruge dit NemID. I emnefeltet skriver du ”Grundlovsceremoni”, og i beskeden skal du skrive:

1. Dit fulde navn
2. Dit telefonnummer
3. Hvor mange gæster du ønsker at tage med
4. Om du/I har behov for adgang til elevatorenVi sender en bekræftelse til din e-boks, når vi har registreret din tilmelding.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af disse tre typer:

1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i punkt 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe en blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder ”Blanket til afgivelse af erklæring”.

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice

Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00
IT@thisted.dk

Send sikker post


Åbningstider:

Borgerservice   
Mandag 
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00
 
IT og Digitalisering
 
Mandag - onsdag   08.00 - 15.00
Torsdag   08.00 - 17.00
Fredag  08.00 - 14.00