Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.
To gange om året vedtager Folketinget en lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en Grundlovsceremoni. Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og du skal udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. Grundet Covid-19 vil der ved ceremonien i september 2020 IKKE skulle udvekles håndtryk.

Fra 2020 afholder Thisted Kommune en grundlovsceremoni to gange om året.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget lov om indfødsret.

Tilmelding

Nu kan du tilmelde dig grundlovsceremonien i Thisted Kommune, som bliver afholdt den 17. september 2020 kl. 14:00. Denne Grundlovsceremoni erstatter også den aflyste ceremoni fra den 2. april 2020.

Er du eller dine gæster gangbesværede, er der mulighed for at benytte elevatoren. Indgangsdøren til elevatoren er fra Vestergade.

Når du trykker på linket i den orange selvbetjening ’Tilmelding til Grundlovsceremoni’ skal du bruge dit NemID. I emnefeltet skriver du ”Grundlovsceremoni”, og i beskeden skal du skrive:

1. Dit fulde navn
2. Dit telefonnummer
3. Hvor mange gæster du ønsker at tage med
4. Om du/I har behov for adgang til elevatoren

OBS: Sidste frist for tilmelding er den 26. august 2020.

Vi sender en bekræftelse til din e-boks, når vi har registreret din tilmelding.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af disse tre typer:

1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i punkt 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe en blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder ”Blanket til afgivelse af erklæring”.

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice

Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00

Åbningstider:

Borgerservice   
Mandag 
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00
 
IT og Digitalisering
 
Mandag - onsdag   08.00 - 15.00
Torsdag   08.00 - 17.00
Fredag  08.00 - 14.00