CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Familiesammenføring

En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring.
Opholdstilladelse som familiesammenført kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til:
  • Ægtefæller og faste samlevere
  • Børn
  • Øvrige familiemedlemmer
Via Ny i Danmark (www.nyidanmark.dk) kan du blandt andet få informationer om, hvordan/hvor du skal søge om ægtefælle- og familiesammenføring, hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen og hvilke specifikke krav, der skal være opfyldt for at søge.

Desuden har du også mulighed for at printe skema til ansøgning om ægtefælle- og familiesammenføring ud.

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk