Almene boliger og boligselskaber

De almene boliger er opført med offentlig støtte og underlagt offentligt tilsyn. Boligerne bliver udlejet af de almene boligorganisationer i kommunerne og du skal derfor søge gennem dem.

Almene boligselskaber

Hvis du ønsker en almen bolig i Thisted Kommune, kan du henvende dig til en af de almene boligselskaber på listen.

Du kan også få oplysninger om ventelister, yderligere adresser med mere, ved at henvende dig direkte til den enkelte boligorganisation.

Almen boligorganisation  Kontakt 
Thisted Bolig

Telefon: 97 92 61 66
http://thistedbolig.dk/


Lejerbo

Telefon: 70 12 13 10
http://www.lejerbo.dk/da/boligsoegende

Sjørring Boligselskab

Telefon: 97 97 13 59

Vestervig Boligselskab

Telefon: 97 94 19 32


Bedsted Boligselskab

Telefon: 97 94 55 95
http://www.bedstedandelsbolig.dk 

Hurup Boligselskab (+ Sydthy Ældreboligselskab)

Telefon: 97 95 10 48
http://www.hurupboligselskab.dk/


Boligselskabet Viborg Amt

Telefon: 86 62 61 26
http://www.boligselskabetviborgamt.dk

Styringsdialog

Thisted Kommune fører tilsyn med de almene boligselskaber ifølge almenboligloven.

Tilsynet skal være med til at sikre en forsvarlig drift i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lovgivningen. Vi ser blandt andet på økonomi, ejendommenes vedligeholdelsestilstand, henlæggelser til vedligeholdelse og på, om lovgivningens bestemmelser om for eksempel beboerdemokrati, udlejning og vedtægter bliver overholdt.

Tilsynet inkluderer også årlige dialogmøder med de almene boligselskaber.

Herunder kan du finde referater fra de seneste afholdte dialogmøder

Referater fra dialogmøder

2018

Bedsted Andelsboligselskab

Boligselskabet Viborg AMt

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Sjørring

Thisted Bolig

2017


Hurup Boligselskab

Lejerbo

Boligselskabet Viborg Amt

Thisted Bolig

Sydthy Ældreboligselskab

Sjørring

Bedsted Andelsboligforening2016

Hurup Boligselskab

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Boligselskabet Viborg Amt

Thisted Bolig

Sydthy Ældreboligselskab

Sjørring

Bedsted Andelsboligforening

2014

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Boligselskabet Viborg Amt

Thisted Bolig

Sydthy Ældreboligselskab

Sjørring

Bedsted Andelsboligforening

2013

Hurup Boligselskab 
Lejerbo 
Boligselskabet Viborg Amt 
Sjørring 
Thisted Bolig 
Sydthy Ældreboligselskab

2012

Hurup Boligselskab
Lejerbo
Boligselskabet Viborg Amt
Sjørring
Thisted Bolig
Sydthy Ældreboligselskab

2011

Thisted Bolig 
Lejerbo
Sjørring Boligselskab
Vestervig Boligselskab
Bedsted Boligselskab
Hurup Boligselskab
Sydthy Ældreboligselskab
Boligselskabet Viborg Amt

Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag-onsdag              
Torsdag
Fredag
10-14:30
10-17:00
10-12:00


Telefontider:

Mandag - onsdag       08.00 - 15.00
Torsdag                     08.00 - 17.00
Fredag                       08.00 - 13.00