Almene boliger og boligselskaber

De almene boliger er opført med offentlig støtte og underlagt offentligt tilsyn. Boligerne bliver udlejet af de almene boligorganisationer i kommunerne og du skal derfor søge gennem dem.

Almene boligselskaber

Hvis du ønsker en almen bolig i Thisted Kommune, kan du henvende dig til en af de almene boligselskaber på listen.

Du kan også få oplysninger om ventelister, yderligere adresser med mere, ved at henvende dig direkte til den enkelte boligorganisation.

Almen boligorganisation  Kontakt 
Thisted Bolig

Telefon: 97 92 61 66
http://thistedbolig.dk/


Lejerbo

Telefon: 70 12 13 10
http://www.lejerbo.dk/da/boligsoegende

Sjørring Boligselskab

Telefon: 97 97 13 59

Vestervig Boligselskab

Telefon: 97 94 19 32


Bedsted Boligselskab

Telefon: 97 94 55 95
http://www.bedstedandelsbolig.dk 

Hurup Boligselskab

Telefon: 97 95 10 48
http://www.hurupboligselskab.dk/


Sydthy Ældreboligselskab

Telefon: 76 64 66 70

http://www.domea.dk/organisationer/
syd-thy-aeldreboligselskab/Sider/default.aspx


Boligselskabet Viborg Amt

Telefon: 86 62 61 26
http://www.boligselskabetviborgamt.dk

Styringsdialog

Thisted Kommune fører tilsyn med de almene boligselskaber ifølge almenboligloven.

Tilsynet skal være med til at sikre en forsvarlig drift i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lovgivningen. Vi ser blandt andet på økonomi, ejendommenes vedligeholdelsestilstand, henlæggelser til vedligeholdelse og på, om lovgivningens bestemmelser om for eksempel beboerdemokrati, udlejning og vedtægter bliver overholdt.

Tilsynet inkluderer også årlige dialogmøder med de almene boligselskaber.

Herunder kan du finde referater fra de seneste afholdte dialogmøder

Referater fra dialogmøder

2018

Bedsted Andelsboligselskab

Boligselskabet Viborg AMt

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Sjørring

Thisted Bolig

2017

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Boligselskabet Viborg Amt

Thisted Bolig

Sydthy Ældreboligselskab

Sjørring

Bedsted Andelsboligforening

2016

Hurup Boligselskab

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Boligselskabet Viborg Amt

Thisted Bolig

Sydthy Ældreboligselskab

Sjørring

Bedsted Andelsboligforening

2014

Hurup Boligselskab

Lejerbo

Boligselskabet Viborg Amt

Thisted Bolig

Sydthy Ældreboligselskab

Sjørring

Bedsted Andelsboligforening

2013

Hurup Boligselskab 
Lejerbo 
Boligselskabet Viborg Amt 
Sjørring 
Thisted Bolig 
Sydthy Ældreboligselskab

2012

Hurup Boligselskab
Lejerbo
Boligselskabet Viborg Amt
Sjørring
Thisted Bolig
Sydthy Ældreboligselskab

2011

Thisted Bolig 
Lejerbo
Sjørring Boligselskab
Vestervig Boligselskab
Bedsted Boligselskab
Hurup Boligselskab
Sydthy Ældreboligselskab
Boligselskabet Viborg Amt

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00