Jordvarme

Jordvarme er et miljøvenligt alternativ til opvarmning af boligen.

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Thisted Kommune om tilladelse forinden. Etableringen af jordvarmeanlægget skal anmeldes/ansøges digitalt via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Et jordvarmeanlæg der er 

  • terrænnært
  • ikke-industrielt
  • skal placeres i område uden for særlige drikkevandsområder og indvindingsoplande og
  • anvender de godkendte frostsikringsmidler
    skal blot anmeldes. 

Jordvarmeanlæg, der ikke kan gå ind under disse punkter, skal ansøges.

Ved anmeldelse gives der en accept. Ved ansøgning skal der udarbejdes en egentlig tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget.

I såvel anmeldelse som ansøgning er det vigtigt, at der vedhæftes et kort visende jordvarmeslangernes placering.

Ved etablering af anlægget skal ejer eller brugeren af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøvning (som beskrevet i Jordvarmebekendtgørelsens bilag 3). Tæthedsprøvningsrapporten samt kortbilag visende jordvarmeslangernes endelige placering udgør færdigmeldingen af jordvarmeanlægget. Denne færdigmelding skal indsendes senest 14 dage efter tæthedsprøvningen er foretaget. Færdigmeldingen skal indsendes digitalt via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Efterfølgende sker der en omregistrering i kommunens Bolig og Bygnings Registrering (BBR) og ejendommen bliver registreret med elvarme som hovedopvarmningskilde.

Hvis du har spørgsmål omkring jordvarme, kan du kontakte Miljøafdelingen. 

Nyttig linksBekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27. februar 2017 (nyt vindue)

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00