Husnummer, adresser og vejnavne

Dit husnummer skal være synligt, så for eksempel en ambulance eller brandbil nemt kan finde frem til dig, hvis du er i nød.

Præcise adresser

Uden præcise husnumre og vejnavne kan det være svært at finde os. Præcise adresser er en sikkerhed for os alle, så f.eks. ambulancer, udrykningskøretøjer mm. kan finde os.

Thisted Kommune er adresse og vejmyndighed, det vil sige, at det er kommunen som fastsætter alle adresser og vejnanven.
opdager du fejl eller mangler ved en adresse, skal du kontakte Thisted kommune.

Thisted Kommune fastsætter adresser i overenstemmelse med gældende lovgivning, og adresserne oprettes i DAR, Danmarks officielle adresseregister.

Er adressen ikke registreret i DAR, er adressen ikke officiel og den kan derfor ikke anvendes af CPR, CVR, Post Nord, GPS-udbydere med flere. Hvis adressen ikke er oprettet i DAR, betyder det, at du f.eks. ikke kan tilmelde en virksomhed i CVR registeret på adressen eller modtage post. Når adresser er oprettet og godkendt i DAR, kan alle udbydere som f.eks. post, forsyningsvirksomheder, GPS udbydere m.m. anvende dem.

Geodatastyrelsen har lavet en video om præcise adresser, som du kan se her

Skiltning af husnummeret 
Ud over at adressen på ejendommen skal være oprettet i DAR, så skal ejendommen også have et tydeligt husnummer. Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige og letlæselige husnummerskilte, som passer med de andre adresser, kommunen har fastsat ifølge Adresseloven § 9.

Ønskes der et husnummerskilt, kan det bestilles ved Park og Vej, Rævebakken 7, Sundby, 7752 Snedsted. mail:jsp@thisted.dk eller tlf: 51 24 10 50. Skiltet er blåt med hvide tal/bogstaver.
Skiltet er gratis og kan afhentes i løbet af en uge.

Det er Thisted Kommune, der har ansvar for opsætning af vejskilte.

Du kan også læse mere om regler om adresser og vejnavne her

GPS
Nogle borgere kontakter kommunerne, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS eller GPS'en viser forkert.

Det er GPS-udbyderne, som selv sørger for at registrere nye og ændrede adresser i deres kortsystem. Hvis du oplever fejl eller mangler i din GPS, kan det skyldes, at din GPS ikke er opdateret eller din GPS-udbyder ikke har opdateret sine kort. I disse tilfælde skal du henvende dig til din kortudbyder.

Vær opmærksom på, at nye adresser først kan fremsøges, når GPS'en er opdateret.

Adresser ikke fundet
Hvorfor kan jeg ikke finde min adresse i den digitale flytteløsning? Hvis du ikke kan finde gade- eller vejnavnet i rullemenuen, skyldes det, at vejen ikke findes i Thisted Kommune. Mener du dette er en fejl, kan du du kontakte Susanne Spetzler, Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup på 99 17 22 58 eller teknisk@thisted.dk

Gade- eller vejnavn findes, men husnr./bogstav gør ikke
Gade eller vejnavn findes, men du får beskeden "Adressen er ikke fundet", når du udfylder husnr./bogstav.

Dette kan skyldes at:
  • Du har glemt at udfylde bogstavet. bogstavet skal udfyldes, hvis boligen er registreret med et bogstav i BBR. Forsøg med og uden bogstav, hvis du er i tvivl.
  • Adressen er ikke registreret til beboelse i BBR.
  • Adressen ikke er registreret i BBR f.eks. ved opdeling af et hus i flere lejligheder. Ejeren skal her kontakte byggesagskontoret for at få det rettet.
  • Boligen er nybygget og ikke færdigmeldt.
  • Der kan ikke flyttestil en udebygget grund

Du kan selv tjekke dine oplysninger her

Mener du, at der er fejl i BBR i Thisted Kommune, kan boligejeren selv rette BBR med sin NemID via "ret BBR", eller kontakte BBR-myndigheden i Thisted Kommune på tlf: 99 17 21 50 eller 99 17 21 52.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne om ejendommen i Bygnings- og Boligregistreret (BBR) er korrekte. Det er kommunens opgave at opdatere og vedligeholde BBR. Registreret opdateres f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlinger m.v.