Hegnsyn

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur.

Fælles hegn og eget hegn er omfattet af reglerne i hegnsloven, mens træer og indre hegn ikke er omfattet af hegnsloven. 

 

Regler om hegn
Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse opdeles i tre kategorier:
• Fælleshegn: Et hegn, som står i skellet mellem to grunde.
• Eget hegn: Et hegn, som står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m.
• Indre hegn: Et hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 m fra skellet.


En fælles sag
Hegnet mellem to naboer er en fælles sag, og naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme ser ud.

Der kan dog være regler i enten en lokalplan, vejlovgivning, fredningskendelse eller andet, som skal overholdes – også selv om du har lavet en anden aftale med din nabo.


Hegnsyn
Kan to parter ikke opnå enighed om et hegn, kan hegnsynet kontaktes. Du kan kontakte hegnsynet ved at sende skemaet om "Begæring om hegnsyn". Find skemaet her. Skemaet mailes til byggesag@thisted.dk eller sendes til Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup. 

Du kan også læse mere om reglerne i hegnsloven. 
Gå til Hegnsloven her.

Du kan få flere ved oplysninger ved at kontakte Team Byg i Teknik og Erhverv. 

Et hegnsyn koster kr. 1.897,- og hegnsynet bestemmer hvem der skal betale gebyret. Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem partner. 


Træer
Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn.
Der gælder følgende tommelfingerregler:
• Der skal være et vist antal træer – over fire.
• De skal være ensartede og af samme størrelse.
• Træerne skal stå på række og være tæt sammengroet fra jord til en vis højde (have hegnslignende karakter)
• Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne
• Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet.
• Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber eller lignende. Hvis man ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, kan man lægge sag an ved den lokale underret.
Hvis træerne udgør et hegn, kan man i stedet henvende sig til Hegnsynet i sin kommune.


Hegnsynsmænd
• Poul Henrik K. Kristensen, Kronborgvej 53, 7700 Thisted, telefon 21194466 (formand)
• Mads Steensgaard, Flarupvej 14, 7760 Hurup 
• Flemming Worm Nielsen, Hedegårdsvej 38, 7755 Bedsted

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00