Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat til kommunen). Ejendomsvurderingen er udgangspunkt for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?


Som ejer af fast ejendom (bygning eller jord) skal du betale ejendomsskat til Thisted Kommune.

Ejendomsskatter og afgifter pålignes ejendommen for kalenderåret.

Ejendomsskatten betales i to rater.
  • 1. rate forfalder 2. marts, 2020 og er rettidig betalt 2. marts, 2020
  • 2. rate forfalder 1. september, 2020 og er rettidig betalt 1. september, 2020
Girokort til 1. rate, udsendes i februar og girokort til 2.rate, udsendes i august måned i E-boks, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice, når ejerskiftet er registreret hos kommunen. Ejerskiftet bliver først registreret, når ejerskiftet er tinglyst.

Herefter sender kommunen en kopi af ejendomsskattebilletten til ny ejer. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer ved ejerskifte, idet indbetalingen så bliver registeret forkert.

Kontakt ejendomsskattekontoret, hvis du har spørgsmål vedr. ejendomsskatten, på tlf. 99172272 eller jebu@thisted.dk.

Efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved udsendelse af rykkerskrivelse 

opkræves et gebyr på 250 kr. Der fremsendes 2 rykkerskrivelser, herefter overgår sagen til inddrivelse. Manglende betaling af renter og gebyrer opkræves på 1. rate ejendomsskat det efterfølgende år.

Du har mulighed for at tilmelde betalingen af ejendomsskat til Betalingsservice. Oplysningerne, du skal bruge, fremgår af indbetalingskortet.

Ejendomsskatten for indeværende år beregnes på baggrund af den fastsatte grundværdi ved den offentlige vurdering pr. 1. oktober det foregående år.

Hvis du har spørgsmål til ejendomsvurderingen kontakte SKAT, Ejendomsvurderingen, på telefon 72 22 18 18.

Grundskyldspromille i Thisted Kommune

Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af grundskyldspromillen. Den kommunale grundskyldspromille skal være mellem 16 og 34.

Thisted Kommune har fastsat grundskyldspromillen til 23,75.

Får du pension, er på efterløn, eller fyldt 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Du skal henvende dig

til økonomiafdelingen på telefon 99 17 17 17.

Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning. Baggrunden for indefrys-ningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018. 

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkom-mende lånet. Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk

Selvbetjening

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00