Sundhedsplejen

Sundhedspleje er et tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune

Corona/COVID-19:

Opdatering 25.05.2020: Sundhedsplejen er påbegyndt genåbning

Fra den 18. maj 2020 vil Sundhedsplejen igen tilbyde hjemmebesøg og konsultationer til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Fra uge 22 2020 vil Sundhedsplejen kunne tilbyde ind- og udskolingsaftaler. Øvrige aftaler i forhold til skoleelever bliver ikke tilbudt eller erstattet af nye aftaler. Ved behov er du stadig velkommen til at kontakte din skoles sundhedsplejerske vedrørende dit barns sundhed, udvikling og trivsel. Sundhedsplejersken kan kontaktes på mobil eller via www.sundhedsvejen.dk

Overvægtsklinikken starter op med fysiske konsultationer igen fra uge 22 2020.

Gruppeaktiviteter begynder også så småt at starte op igen. Hvis du er tilmeldt en aktivitet, hører du nærmere.

Sundhedsplejersken danner igen mødregrupper, men grupperne startes op uden deltagelse af sundhedsplejersken indtil videre. Se retningslinjer for mødregrupper nedenfor.

VIGTIGT. Husk at aflyse din aftale med sundhedsplejersken, hvis du, dit barn eller andre i familien er syge med fx feber, forkølelse, hoste, opkast eller diarre.

Din sundhedsplejerske kan kontaktes som vanligt via mobil eller på www.sundhedsvejen.dk

Ved akut behov kan du kontakte Sundhedsplejen på tlf. 99172031.

Retningslinjer for mødregrupper i forbindelse med COVID-19 beredskab:
Sundhedsplejersken deltager ikke i opstart af mødregrupper.

Man må højst mødes 10 personer og børnene tælles med.

Mødes i hjemmet:
Den der lægger hus til mødet skal:

  • Aftørre kontaktflader før og efter møder som fx bord, stole, dørhåndtag og toilet
  • Lufte ud i huset før og efter

Mødedeltagerne:

  • Alle deltager kun hvis man er rask
  • Alle vasker hænder eller afspritter dem, når man går ind i huset samt når man forlader huset og ved behov efter fx kontakt med kropsudskillelser/skiftning af ble og lignende
  • Man medbringer sin egen mad og drikke
  • Hold afstand. 1 meter til hinanden
  • Medbringer egen pusleplads


Sundhedsplejen

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra graviditet og til Jeres barn går ud af 9. klasse. I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med Jeres families og Jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Som sundhedsplejerske er man uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Introduktion til sundhedsplejen

I denne video kan du høre lidt om hvad Sundhedsplejen kan gøre for dig. 

Sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejen har en række tilbud, som dækker forskellige områder, herunder spæd- og småbørnsområdet, skolernes sundhedspleje samt "Familien I Vækst" der arbejder med at mindske negativ social arv i særligt sårbare familier med helt små børn.

Sundhedsplejerskernes telefonnumre og træffetider.

Oversigt over sundhedsplejedistrikter

Lovgivning

Sundhedsplejen tilrettelægger sit arbejde ud fra Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 2011. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er en del af Børne,- Unge- og Familiepolitik i Thisted Kommune.
Klik her for at læse Børne,- Unge- og Familiepolitikken

Databeskyttelse

Læs om Thisted Kommunes registrering og behandling af personoplysninger via dette link: Databeskyttelse

Foldere

Sundhedsplejen har en række foldere, der kan give dig flere informationer omkring forskellige emner.
Klik her for at læse om de forskellige foldere

Tilsynsrapport

Sundhedsplejen i Thisted Kommune har i efteråret 2019 haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs rapporten her: Link til tilsynsrapporten