Sundhedsplejen

Sundhedspleje er et tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune

Sundhedsplejen

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra graviditet og til Jeres barn går ud af 9. klasse. I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med Jeres families og Jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Som sundhedsplejerske er man uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Introduktion til sundhedsplejen

I denne video kan du høre lidt om hvad Sundhedsplejen kan gøre for dig. 

Kontakt Sundhedsplejen


Sundhedsplejen i Thisted Kommune holder til på:
Ringvej 34
7700 Thisted
Tlf.: 99 17 20 31

Afdelingsleder 
Tlf. nr.:          
Mobil nr.:        
 Charlotte K. Brogaard 
 99 17 20 30 
 24 67 36 47 
Sekretærer
   
 Lone Hansen
 99 17 20 31
 
 Mona Steen Larsen
 99 17 20 43
 

Sundhedsplejersker 
Mobil nr.         
Distrikt        
Team Nord
   
 Mette Mommer
 51 30 92 76
 Frøstrup, Vesløs,
 Øsløs, Østerild, Tømmerby
 Kristine H. Andersen
 51 30 93 23
 Nors, Ræhr, Hillerslev
 Lene Kristensen
 21 61 77 19
 Klitmøller, Hanstholm
 Anette Birk
 21 61 77 17
 Sjørring, Hundborg, Vorupør
     
Team Midt
   
 Trine V. Markussen
 30 70 98 64
 Thisted midtby Ø, Sennels
 Ulla Gjørup
 51 30 92 57
 Rolighed
 Mette Clausen
 51 30 93 06
 Tingstrup
 Marie K. Thomsen
 51 30 92 49  Tilsted, Thisted midtby
     
Team Syd
   
 Grete Lorenzen
 20 88 13 91
 Vestervig, Agger, Ydby
 Annette Møller
 51 30 93 57
 Bedsted, Villerslev,
 Hassing, Koldby
 Jane Lyngs
 20 88 13 93
 Hurup
 Sanne H Ottesen
 24 27 93 47
 Vilsund, Skjoldborg, Snedsted


Træffetider for sundhedsplejerskerne

TIDSPUNKT            
 MANDAG     
 TIRSDAG    
 ONSDAG     
 TORSDAG     
FREDAG    
Kl. 8.00 - 9.00
Lene F.K.
Grete
Anette B.
Jane
Mette M
Maria
Ulla
Kristine
Mette C.
Trine V.M.
Annette M.
Sanne

"Familien i Vækst"   
 Mobil nr.:        
 Mette Sloth
 51 30 93 40
 Marian Krüger Bak    
 20 56 55 60
 Merethe  Vinter
 51 30 89 58
 Johanne Knigge
 

Sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejen har en række tilbud, som dækker forskellige områder, herunder spæd- og småbørnsområdet, skolernes sundhedspleje samt "Familien I Vækst" der arbejder med at mindske negativ social arv i særligt sårbare familier med helt små børn.

Oversigt over sundhedsplejerskedistrikter

Lovgivning

Sundhedsplejen tilrettelægger sit arbejde ud fra Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 2011. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Databeskyttelse

Læs om Thisted Kommunes registrering og behandling af personoplysninger via dette link: Databeskyttelse

Foldere

Sundhedsplejen har en række foldere, der kan give dig flere informationer omkring forskellige emner.
Klik her for at læse om de forskellige foldere

Tilsynsrapport

Sundhedsplejen i Thisted Kommune har i efteråret 2019 haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs rapporten her: Link til tilsynsrapporten