Vuggestuer

Thisted Kommune har én regulær vuggestue for børn i alderen nul til ca. tre år.

Børn kan komme i vuggestue fra cirka 0 til 3 års alderenThisted Kommune har én regulær vuggestue for børn i alderen fra nul til ca. tre år.

Vuggestuen hedder Tumlehuset og holder til på adressen Grønningen 12. Tumlehuset er normeret til 40 vuggestuebørn.

Børn fyldt 3 år kan ikke forblive i et 0-2 års tilbud (dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner), med mindre pædagogiske eller sociale forhold taler herfor. Det vil sige, at i måneden hvor barnet
fylder 3 år, tilbydes det børnehaveplads. Såfremt dette falder sammen med afvikling af hovedferie kan flytningen dog efter aftale med forældrene udskydes med en måned.


Thisted Kommune giver desuden tilskud til den private vuggestue - Hanstholm Naturvuggestue.

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00