Regler om affald


Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune vedtog i sit møde den 30. oktober 2018 at sende et tillæg til Affaldshåndteringsplan for Thisted Kommune 2014-2018, ud i høring i 8 uger.

Tillægget dækker perioden 2019-2020.

Tillægget vedrører følgende aktiviteter:

År
   Initiativer   Økonomi
 2019
- Renovering af Frøstrup Genbrugscenter
  8.000.000 kr.
 2019
- Sortering af bio- og restaffald ved alment etageboligbyggeri og Thisted midtby   4.000.000 kr.
         
 2020
- Sortering af bio- og restaffald på land og ved sommerhuse   6.000.000 kr.

Hvis du har bemærkninger til tillægget, skal de sendes til Affaldssektionen, Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller affald@thisted.dk, senest den 8. januar 2019.

Klik her, hvis du vil se Affaldshåndteringsplanen for 2014-2018.