Information

 

Nyt

Thisted Kommune indfører en ny affaldsordning fra 1.10.2016. Det betyder, at mange borgere fremover skal sortere deres husholdningsaffald i bioaffald (madaffald) og restaffald.

I uge 33 udsendte vi en pjece om den nye affaldsordning til de, som bliver berørt.
Du kan se pjecen på https://issuu.com/tankegang/docs/pjece_a5_issuu/1 eller som pdf her: Pjece

Vi har også fået produceret en film, som du kan se her: Film om sortering af madaffald


Gode råd

Papirsposerne SKAL bruges. De forskellige plastlignende bioposer, som man kan købe ved dagligvareforretninger m.v., må IKKE benyttes.
Vores aftager af bioaffald vil kun modtage affald i papirsposer.

Skift posen tit, hvis du har behov for det. Husk, at du kan hente flere gratis på kommunens genbrugscentre.

HUSK at tage pålæg m.v. ud af emballagen, inden du smider det i madaffaldsposen.
Plastemballage kan skylles og afleveres med Genbrugsekspressen.

Et par gode råd til bl.a. at holde god hygiejne i beholderen er:
  • sørg altid for at vandet er dryppet af dit kartoffelskræl og lignende, inden du kommer det i bioposen.
  • sørg altid for at lægge affaldet i poser, inden det kommer i din nye beholder. Brug de udleverede papirsposer til madaffaldet og brug almindelige skraldeposer til restaffaldet.
  • LUK poserne, inden du kommer dem i beholderen. Gælder både posen til bioaffald og poser til restaffald.
  • sørg for at rå fisk og rå kød indpakkes i plastpose, som er lukket tæt. Begge dele skal i restaffalds-delen af din nye beholder.
  • flydende affald f.eks. sovs i større mængder må stadig ikke lægges/hældes i affaldsbeholderen. Lad det stå og stivne, inden du lægger det i rummet for bioaffald.

Status

Vi har nu kørt beholdere ud i næsten hele kommunen. HUSK, at du i næste uge får tømt din "gamle" beholder for sidste gang.

Baggrund

I 2014 blev der vedtaget en Ressourcestrategi, som siger, at alle husholdninger i 2022 skal genbruge mindst 50% af husholdningsaffaldet.

I Thisted Kommune genbruger vi p.t. ca. 20% af husholdningsaffaldet.

For at nå de nationale mål er vi nødt til at indføre yderligere sortering i form af sortering af bioaffald og restaffald. På denne måde vil bioaffaldet tælle med i genbrugsprocenten for Thisted Kommune.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk