CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Tilsyn med sundheds-og ældreområdet

Tilsynsrapporterne fra sidst udførte tilsyn på Sundheds- og ældreområdet.
For at sikre kvaliteten på plejecentrene og i hjemmeplejen føres der forskellige tilsyn.
  • Kommunalt tilsyn med de private leverandører, hjemmeplejen og plejecentrene. Udføres én gang årligt. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af den praktiske hjælp og personlig pleje.
  • Risikobaseret tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed udpeger hvert år enkelte plejecentre og/eller hjemmeplejeteams, som de udfører tilsyn på. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af sundhedslovsydelser, altså sygeplejefaglige ydelser.
Retningslinje for tilsyn i hjemmeplejen og hos private leverandører 2019

Kommunale tilsyn

Årsberetning kommunal tilsyn på plejecentre Thisted 2017

Dragsbækcentret
Fjordglimt
Fyrglimt
Kastaniegården
Kløvermarken
Kristianslyst
Vibedal
Sct. Thøgersgård
Solgården
Solhjem
Trye
Åbakken
Friplejehjemmet Bedsted
Klitrosen
Hjemmeplejen Thisted


Risikobaseret tilsyn

Kristianslyst Akutfunktionen - 1. rapport
Kristianslyst Akutfunktionen - 2. rapport
Opfølgning på de risikobaserede tilsyn på Kristianslyst Akutfunktionen
Hjemmeplejen Nord Team Thorstedvej - 1. rapport
Hjemmeplejen Nord Team Thorstedvej - 2. rapport
Opfølgning på de risikobaserede tilsyn - Hjemmeplejen Nord Team Thorstedvej
Hjemmeplejen Syd, Team Hurup
Solhjem
Træningssektionen


Social- og plejefagligt tilsyn

Kløvermarken

Fyrglimt