CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Tilsyn med sundheds-og ældreområdet

Tilsynsrapporterne fra sidst udførte tilsyn på Sundheds- og ældreområdet.
For at sikre kvaliteten på plejecentrene og i hjemmeplejen føres der forskellige tilsyn.
  • Kommunalt tilsyn med de private leverandører, hjemmeplejen og plejecentrene. Udføres én gang årligt. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af den praktiske hjælp og personlig pleje.
  • Risikobaseret tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed udpeger hvert år enkelte plejecentre og/eller hjemmeplejeteams, som de udfører tilsyn på. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af sundhedslovsydelser, altså sygeplejefaglige ydelser.
Retningslinje for tilsyn i hjemmeplejen og hos private leverandører 2019

Kommunale tilsyn

- Dragsbækcentret 2020
- Fjordglimt 2020
- Fyrglimt 2020
- Kastaniegården 2020
- Klitrosen 2020
- Kløvermarken 2020
- Kristianslyst 2020
- Vibedal 2020
- Sct. Thøgersgård 2020
- Solgården 2020
- Solhjem 2020
- Trye 2020
- Åbakken 2020


- Team Midtthy 2020
- Team Nordthy/Hannæs 2020
- Team Sydthy 2020
- Team Thisted Vestby 2020
- Team Thisted Østby 2020


Risikobaseret tilsyn

Hjemmeplejen Syd, Team Hurup
Solhjem


Social- og plejefagligt tilsyn

Kløvermarken

Fyrglimt
Sct. Thøgersgaard 2019
Vibedal 2019
Klitrosen 2020