CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Udbragt mad

Kommunen har pligt til at tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at tilberede mad selv

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

Godkendte leverandører af udbragt mad i Thisted Kommune
Du kan vælge mellem to godkendte leverandører:
  • Åbakken (kommunal leverandør), som leverer frostmad
  • Det Danske Madhus (privat leverandør), som leverer køle/vacuummad.

Du skal højst betale 55 kr. (2020) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.759 kr. pr. måned i betaling for madservice (2020).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Social- og Ældreministeriet og Thisted Kommune