CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Akutteam

Akutteamet dækker alle ældre borgere i Thisted Kommune som er i akut risiko for indlæggelse, men hvor indlæggelse ikke er påkrævet. Hjælpen ydes både i borgerens hjem eller på de akutstuerne som befinder sig på Plejecenter Kristianslyst i Thisted.
Formålet med akutteamet er, at yde akut hjælp i hjemmet eller på akutstuerne, således det er muligt at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Akutteamets opgave er, at hjælpe de borgere med sygdom eller svækkelse, som med en hurtig og koncentreret sygeplejefaglig indsats i forhold til udredning, observation, pleje og behandling samt afklaring af fremtidige behov, vil kunne undgå indlæggelse på sygehuset.
Borgeren skal forud for ophold på akutplads være diagnostisk afklaret af egen læge eller vagtlæge.
Det kan f.eks. dreje sig om akut forværring af følgende tilstande:
• Ernæringsproblematik
• Demens
• Urinvejslidelser
• Mave-tarmsygdomme
• Opblussen i KOL og andre luftvejssygdomme
• Diabetes
• Kredsløbssygdomme
• Smerter
• Cancer
• Infektioner som f.eks. influenza, urinvejsinfektion eller lungebetændelse

Visitation til akutpladserne
Visitation til akutteamet kan ske på følgende måde:
• Thisted Kommunes Visitation kan visitere borgeren.
• Praktiserende læger og vagtlæger kan visitere borgeren.
• Sygehusene kan visitere borgeren.
• Hjemmesygeplejersken kan visitere borgeren.