CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Uddannelse af personale

Herunder kan du se blandt andet hvilke uddannelser uddannelsesenheden medvirker til

Ældreafdelingen har en uddannelsesenhed der medvirker ved uddannelse af:
·    social- og sundhedshjælperelever,
·    social- og sundhedsassistentelever,
·    sygeplejestuderende,
·    køkkenassistentelever

Thisted Kommune uddanner årligt:
·    60 social- og sundhedselever
·    12 social- og sundhedsassistenter.

Det betyder, at man som borger i Thisted Kommune vil møde elever indenfor social- og sundhedsuddannelserne som en del af de enkelte områdecentres medarbejderstab. Social- og sundhedsuddannelserne er vekseluddannelser mellem skole og praktik.

Derfor har eleverne inden en praktikperiode haft en skoleperiode som giver den teoretiske baggrund for arbejdsopgaverne. Ude på de enkelte centre har hver elev deres personlige praktikvejleder, som giver information og vejledning om de praktiske opgaver. Eleverne får dermed en teoretisk og praktisk vejledning inden de kommer til at udføre opgaver ude hos den enkelte bruger.

Uddannelsesenheden har opbygget en struktur med elev- og vejlederteams således, at Thisted Kommune gør uddannelsesforløbene i omsorgsuddannelserne så lærerige som mulige

Borgerne kan også møde sygeplejestuderende i hjemmet og på områdecentrene. De sygeplejestuderende er 2 år henne i deres uddannelse. Under praktikforløbet er de også tilknyttet en personlig vejleder.

Læs mere om uddannelserne her.