Hvordan kommer du på plejecenter

For at komme i betragtning til en plads på et plejecenter, skal du først tage kontakt til en visitator fra Thisted Kommunes visitationsafdeling.

Kvalitetsstandarder for ældreområdet

I kvalitetsstandarderne er der detaljeret beskrevet de ydelser en borger kan visiteres til.

Se Kvalitetsstandarderne