CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Ældrecentre

Thisted Kommune har 13 områdecentre spredt over hele kommunen.

På vores kontaktside finder du en samlet oversigt over alle vores ældrecentre, deres kontaktoplysninger og hjemmesider.

Gå til kontaktsiden for ældrecentre

I  2012 var Georg Julin fra TV-kanalen DK4 i et døgn indlogeret på plejehjemmet Solgården i Hundborg for at undersøge, om det er muligt at have et godt og meningsfyldt liv, selvom man bor på plejehjem. Det kom der et livsbekræftende program ud af, der tegner et fint billede af at være på plejehjem i Thisted Kommune. Denne udsendelse kan man også finde inde på Solgårdens hjemmeside, og er blevet genudsendt i flere år på DK 4 grundet populariteten.

Se filmen (youtube-link - åbner i nyt vindue)

På sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune arbejder vi ud fra visionen om: at skabe de bedste rammer for hverdagslivet. I denne forbindelse arbejdes der løbende på at sikre de rette kompetencer til opgaven, og at rammen for varetagelse af kerneopgaven er så optimal som muligt.

Dette arbejde vakte igen interesse hos den danske tv-kanal DK 4. De har løbende holdt øje med, hvad der foregik på ældreområdet i Thisted. Den pædagogiske tilgang og prioriteten af de små ting i hverdagen, selvbestemmelsesretten og livskvaliteten i centrum bevirker, at et opfølgende program blev sat i gang. Tv-indslaget blev filmet i midten af marts 2015, hvor Georg Julin og en fotograf var med på Fjordglimt for at høre mere omkring Marte Meo. Herefter gik turen til Dragsbækcenteret, hvor de fik et indblik i mindfulness. Til sidst sluttede de af på Solgården, hvor der var opsamling med tidligere Sundheds- og Ældrechef Jan Bendix Jensen, to områdeledere og to gruppeledere fra Solgården, Vestergården og Kristianslyst ift. det pædagogiske grundlag og gruppelederuddannelsen. Endvidere var der deltagelse af en underviser fra Tietgen Skolen og Best Praksis projektet, som har spillet en vigtig rolle i gruppelederuddannelsen.

DK 4`s interesse begrundes med, at Thisted Kommune er en forholdsvis lille kommune i ”vandkants” Danmark, som dermed gør det spændende at dykke ned i, hvordan der her arbejdes med kvaliteten. Specielt fordi, at området er helt med fremme, når det gælder pædagogiske arbejdsmetoder og høj kvalitet i opgavevaretagelsen omkring de ældre borgere.

Se filmen (linker til anden side)