Kvalitetsstandarder

På denne side kan du finde de forskellige kvalitetsstandarder, der gælder for ældreområdet.

I kvalitetsstandarderne kan du læse, hvilke ydelser og tilbud du har krav på inden for ældreområdet, og hvilken standard du kan forvente. 

Kvalitetsstandarderne har til formål at synliggøre det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Kvalitetsstandard for ældreområdet
Kvalitetsstandard

SOSU Uddannelsen
Kvalitetsstandarder for praktikvejledning

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00