18. feb 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

39. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 18. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Til toppen

40. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 18. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet.

Redegørelse

Ældre-/Seniorrådet har på sit møde den 15. januar 2019 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Seniorbofællesskaber.
  2. Regeringens sundhedsudspil.
  3. Status på Sundhedsaftalen.
  4. Status på Center for Sundhed.
  5. Samarbejdet mellem Region Nordjylland og Thisted Kommune på sundhedsomnrådet - herunder almen praksis og speciallæger.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Til toppen

41. Eventuelt - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 18. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Til toppen