Medlemmer og opgaver

Thisted Kommunes øverste politiske ledelse er kommunalbestyrelsen, der har 27 medlemmer. Kommunalbestyrelsen blev valgt til kommunalvalget i november 2013.

Kommunalbestyrelse og udvalg

Kommunalbestyrelsen har nedsat et Strategi- og Økonomiudvalg og fire stående udvalg

 • Børne- og Familieudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Erhvervs-, Arbejdsmarked- og Kulturudvalget
 • Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Læs mere om opgaverne og medlemmerne af de enkelte udvalg

Møder i kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsesmøderne er offentlige og bliver afholdt tirsdage kl. 19.00 i mødesalen på rådhuset i Thisted. Alle er velkomne til at overvære sager, som er på den åbne dagsorden.

Møderne i de politiske udvalg er lukkede, men du kan finde dagsordner og referaterne fra møderne her til venstre.

Dagsordener og referater

På vores Web Dagsorden har du adgang til dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, inklusiv åbne bilag til de forskellige sager.

Web Dagsorden systemet gør det samtidigt muligt for dig at læse dagsordener og referater på både smartphones, tablets samt almindelige computere.

Der er adgang til alle åbne dagsordener og referater fra 2012 og fremad for kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Gå til Web Dagsorden 

Medlemmer

Herunder kan du se medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Hver person er desuden medlem i et politisk udvalg.

Skal du bruge billeder af kommunalbestyrelsens medlemmer, finder du dem her: billeder af medlemmerne i kommunalbestyrelsen

Lene Kjelgaard Jensen
  Borgmester
Lene Kjelgaard Jensen
(C)
Formand for Strategi- og Økonomiudvalget
Ribesvej 20, 7700 Thisted
Telefon: 24 26 52 50
Arbejdstelefon: 99 17 18 26
E-mail: lekj@thisted.dk
     
 Ulla Vestergaard   Ulla Vestergaard (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Spangbergsvej 57, 7700 Thisted
Telefon: 24 29 28 27
E-mail: uve@thisted.dk  
     
Peter Larsen    Peter Østergaard Larsen (V)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Hortensiavej 13, 7700 Thisted
Telefon: 25 10 17 94
E-mail: petlar@thisted.dk 
     
 Ida Pedersen   Sygeplejerske
Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Gyvelvænget 82, 7730 Hanstholm
Telefon: 20 34 12 51
E-mail: iped@thisted.dk 
     
Ib_Poulsen O jpg  

Viceborgmester - folketingsmedlem
Ib Poulsen (0)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Grandetoften 9, Kallerup, 7700 Thisted
Telefon: 40 72 29 90
E-mail: ibpo@thisted.dk

     
 Niels Jørgen Pedersen   Niels Jørgen Pedersen (V)
Formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Sundbyvej 4
Sundby
7752 Snedsted
Telefon: 40 93 17 18
E-mail: njpe@thisted.dk 
     
 Henning_Holm A JPG   Inspektør
Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Stensgårdsvej 10, 7760 Hurup
Telefon: 23 43 34 39
E-mail: heho@thisted.dk 
     
Per Skovmose   Olieforhandler
Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Havremarken 11, 7730 Hanstholm
Telefon: 20 34 10 72
E-mail: psk@thisted.dk 
     
 Peter_Skriver_Nielsen A jpg   Sælger
Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Møllevænget 18, 7760 Hurup
Telefon: 61 65 59 02
E-mail: psn@thisted.dk 
     
 Jens_Kristian_Yde C jpg   Statsautoriseret revisor
Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Tværvej 3, 7770 Vestervig
Telefon: 24 24 74 22
E-mail: jky@thisted.dk 
     
 Peter_Soerensen O jpg   Køkkenchef
Peter Sørensen (O)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Sælholmvej 2, Agger, 7770 Vestervig
Telefon: 20 34 12 88
E-mail: pets@thisted.dk 
     
 Peter Uno Andersen   Peter Uno Andersen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Lækjærvej 27, Nors, 7700 Thisted
Telefon: 23 38 33 86
E-mail: puan@thisted.dk 
     
 Henning Jensen   Henning Jensen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Kløv Mølle Vej 4, Kløv, 7700 Thisted
Telefon: 23 61 00 05
E-mail: hj@thisted.dk 
     
 Jens Otto Madsen (Ø)   Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Fayes Alle 15, 7700 Thisted
Telefon: 23 26 12 78
E-mail: jom@thisted.dk  
     
 Kristian Tilsted   Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Møllevænget 7, 7760 Hurup Thy
Telefon: 51 54 65 21
E-mail: kt@thisted.dk  
     
 Kaj Kirk   Kaj Kirk (O)
Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Skyumvej 73, Vilsund, 7752 Snedsted
Telefon: 40 96 48 51
E-mail: kki@thisted.dk  
     
 Morten_Bo_Bertelsen A jpg   Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Vestergade 22, 7741 Frøstrup
Telefon: 21 65 81 64
E-mail: mbb@thisted.dk
     
 Henrik Gregersen   Landmand
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Henrik Gregersen (V)
Kærupvej 105, 7741 Frøstrup
Telefon: 24 22 99 29
E-mail: hgr@thisted.dk
     
 Erik Bøgh Nielsen   Halbestyrer
Erik Bøgh Nielsen (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Gl. Feggesundvej 170, Amtoft, 7742 Vesløs
Telefon: 20 34 13 62
E-mail: ebn@thisted.dk 
     
 Esben Oddershede   Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Klitmøllervej 88, 7700 Thisted
Telefon: 22 17 51 82
E-mail: eo@thisted.dk 
     
 Poul_Hvass_Hansen C jpg   Læge
Poul Hvass Hansen (C)
Formand for Børne- og Familieudvalget
Stendalsvej 3, 7752 Snedsted
Telefon: 24 81 91 92
E-mail: phh@thisted.dk 
     
 Preben Holler   Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Ørhagevej 169, Klitmøller, 7700 Thisted
Telefon: 23 23 28 32
E-mail: pho@thisted.dk 
     
 Kenneth Bjerregaard   Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Ved Parken 18, Koldby, 7752 Snedsted
Telefon: 30 26 67 57
E-mail: kebj@thisted.dk  
     
 Ole Christensen   Pensionist
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Ole Christensen (A)
Norsvej 45, Nors, 7700 Thisted
Telefon: 25 13 60 39
E-mail: olec@thisted.dk  
     
 Anja Sørensen   Anja Sørensen (O)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Beerstedvej 3, Beersted, 7752 Snedsted
Telefon: 40 33 82 83
E-mail: anjs@thisted.dk 
     
 Arnold_Larsen A JPG   Konsulent
Arnold Larsen (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Simonsvej 3, Vorupør, 7700 Thisted
Telefon: 23 62 28 48
E-mail: arla@thisted.dk 

     
 Lars Steffensen   Lars Steffensen (V)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Kalkjærvej 15, Vesterby, 7770 Vestervig
Telefon: 40 55 51 95
E-mail: lstef@thisted.dk 
     

 

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00