28. nov 2017

Deltagere:

 • Anja Sørensen (O)
 • Arnold Larsen (A)
 • Erik Bøgh Nielsen (A)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henning Jensen (V)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lars Steffensen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Ole Christensen (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Poul Hvass Hansen (C)
 • Preben Holler (A)
 • Ulla Vestergaard (A)

223. Doverodde Købmandsgård afvikling af restgæld til Arbejdsmarkedts Feriefond

Udskriv

Sagstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28-03-2017 som punkt 50 at indfri gæld optaget af Doverodde Købsmandsgård i Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). Med forbehold for fondsbestyrelsen i AFFs behandling af sagen fik Thisted Kommune mulighed for at indfri lånet før tid mod en reduktion i det skyldige beløb.

Redegørelse

AFF har nu meddelt, at bestyrelsen i AFF har stillet sager vedrørende indfrielse af lån i bero, under hensyn til den politiske proces, som skal afklare, om - og i givet fald under hvilke forudsætninger - lån til AFF skal indfries. Det er derfor p.t. ikke muligt for Thisted Kommune at indfri lånet før tid. Lånet på 10,4 mio. kr. forfalder til fuld indfrielse den 1. november 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som sagen står p.t., bliver kassetrækket i 2017 på 9,5 mio. kr. (10,4 mio. kr. minus reduktion på 0,9 mio. kr.) i stedet et kassetræk i 2021 på 10,4 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Strategi- og Økonomiudvalget

15. november 2017

Kommunalbestyrelsen

28. november 2017

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det tages til efterretning, at der ikke sker førtidsindfrielse af gæld på 10,4 mio. kr. optaget af Doverodde Købsmandsgård i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Tidligere besluttet

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 262:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 25-01-2018