28. nov 2017

Deltagere:

 • Anja Sørensen (O)
 • Arnold Larsen (A)
 • Erik Bøgh Nielsen (A)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henning Jensen (V)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lars Steffensen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Ole Christensen (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Poul Hvass Hansen (C)
 • Preben Holler (A)
 • Ulla Vestergaard (A)

218. Ny tilskudsmodel vedr. aftenskolerne

Udskriv

Sagstema

Ny tilskudsmodel vedr. aftenskolerne.

Redegørelse

Efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttede Børne- og Familieudvalget på møde den 13. juni 2017, at der udarbejdes et nyt tilskudssystem vedr. aftenskolerne, hvor det nuværende tilskudssystem danner udgangspunkt for arbejdet.

I forlængelse af beslutningen har en arbejdsgruppe med repræsentanter for forvaltningen og aftenskolerne arbejdet med oplæg til et nyt tilskudssystem, som skal være godkendt i Kommunalbestyrelsen i november 2017 for at få virkning for 2018.

På baggrund af forvaltningens og arbejdsgruppens arbejde blev et forslag til nyt tilskudssystem sendt i høring hos aftenskolerne (bilag).

Det nystiftede Samråd for aftenskolerne i Thisted Kommune fremsendte den 10. oktober 2017 på vegne af 7 aftenskoler høringssvar vedr. ny tilskudsmodel. Der er ikke indgået yderligere høringssvar.

Oversigt over forslag til ny tilskudsmodel og høringssvar vedr. disse fremgår af bilag.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke, idet oplæg til nyt tilskudssystem holder sig inden for budgetmæssigt godkendte økonomiske rammer.

Det skal oplyses, at der på baggrund af de kommunale regler vedr. overførsel, ikke kan overføres et særskilt overskud vedr. aftenskoleområdet fra et regnskabsår til et andet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Handicaprådet

26. oktober 2017

Folkeoplysningsudvalget.

30. oktober 2017

Børne- og Familieudvalget

7. november 2017

Kommunalbestyrelsen

28. november 2017

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1.

Tilskudsbrøker, tildelingsmetodik (model 2) og aconto udbetaling, som er anbefalet af Samrådet for aftenskolerne, indgår i den fremtidige tilskudsmodel.

2.

Oplæg vedr. handicapundervisning som foreslået af arbejdsgruppen indgår i den fremtidige tilskudspolitik.

3

Tilskudsbrøk (5/7) vedr. undervisning i tyndt befolkede områder og pulje til tværgående initiativer, som er anbefalet af Samrådet for aftenskolerne, indgår i den fremtidige tilskudspolitik.

Tidligere besluttet

Besluttet på Handicaprådet den 26-10-2017 som punkt 10

Indstilles til godkendelse.

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 30-10-2017 som punkt 50

Erik Bøgh Nielsen (A) og Claus M. Christensen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse.

Evalueres i 2021.

Børne- og Familieudvalget, 7. november 2017, pkt. 128:

indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 25-01-2018