Brevstemme på plejecenter, sygehus, bosted mm.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, kan du brevstemme på institutionen.

Kommunen vil sørge for, at der kommer medarbejdere eller tilforordnede vælgere udpeget til at modtage brevstemmer hen til institutionen. De vil udlevere brevstemmeseddel og følgebrev og registrere din stemme.

Her kan du brevstemme:

  • På sygehuse, hvis du er indlagt. Bemærk her vil det være personalet, der fungerer som brevstemmemodtagere

  • På plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer

  • I særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her

  • I fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat. Bemærk. Her vil det som oftest være personalet, der fungerer som brevstemmemodtagere
Kontakt personalet på institutionen, hvor du opholder dig, for at høre mere om muligheden for at brevstemme.