I høring lige nu

På denne side finder du de aktuelle politiske sager, administrative projekter, tilladelser og tiltag, som er i offentlig høring lige nu. Du finder også info om ekspropriation og åstedsforretninger.

Aktuelle høringer

 

Åstedsforretning


Ekspropriation – Virkeliggørelse af Lokalplan nr. 8-003, Blandet bolig og erhverv, Vangvej, Klitmøller

Thisted Kommune holder åstedsforretning onsdag den 8. november 2017, som forberedelse til virkeliggørelse af en del af Lokalplan nr. 8-003: Blandet bolig og erhverv, Vangvej, Klitmøller.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger og gøre indsigelser mod ekspropriationen.

Åstedsforretningen begynder kl. 12.30 ved lb.nr. 1, Vangvej 16A, 7700 Thisted.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup i tiden fra den 11. oktober 2017 til den 6. december 2017.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Lokalplaner

Høringer af lokalplaner finder du her: Høringer af lokalplaner

Tilladelser og godkendelser

Du kan desuden læse om høringer indenfor

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk