2017

Februar  Nordjyllands Beredskab 2029

I hver kommunale valgperiode skal der udarbejdes en plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.
På bestyrelsesmødet i Nordjyllands Beredskab den 8. februar blev det besluttet, at forslaget til denne plan, Nordjyllands Beredskab 2021, sendes i høring i 4 uger fra mandag den 13. februar inden den endelige politiske godkendelse i Nordjyllands Beredskabs 11 ejerkommuner.


Se planen for risikobaseret dimensionering - Nordjyllands Beredskab