2017

Juni    Nyt Center for Sundhed i Thisted Kommune

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30. maj 2017, at igangsætte et skitseforslag til et nyt Center for Sundhed i Thisted Kommune, placeret i tilknytning til Thy Hallen. Sagen sendes nu i offentlig høring frem til den 21. juni 2017.
 
Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til masj@thisted.dk
 
I høringsmaterialet beskrives projektet nærmere.

Hent høringsmateriale for Center for Sundhed

Februar  Nordjyllands Beredskab 2029

I hver kommunale valgperiode skal der udarbejdes en plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.
På bestyrelsesmødet i Nordjyllands Beredskab den 8. februar blev det besluttet, at forslaget til denne plan, Nordjyllands Beredskab 2021, sendes i høring i 4 uger fra mandag den 13. februar inden den endelige politiske godkendelse i Nordjyllands Beredskabs 11 ejerkommuner.


Se planen for risikobaseret dimensionering - Nordjyllands Beredskab