Høring af Natura 2000 handleplaner

På baggrund af de statslige Natura 2000-planer for 2. planperiode (2016 - 2021), udarbejdet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, har kommunerne udarbejdet en handleplan for hvert Natura 2000-område inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.
 Natura 2000

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har den 20.september 2016 vedtaget forslag til Natura 2000-handleplaner for de ti Natura 2000-områder beliggende i Thisted Kommune.

Forslagene til Natura 2000 handleplaner for Thisted Kommune fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring. Høringsfristen er fredag d. 16. december 2016.

Alle er velkommen til at indsende bemærkninger til forslaget til Natura 2000-handleplaner. Bemærkningerne skal sendes skriftligt, enten som brev til Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, eller som mail til teknisk@thisted.dk.

Thisted Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode (2016-2021) for nedenstående Natura 2000-områder:

Fælles høringsbrev

Nr 16 Løgstør Bredning Vejlerne og Bulbjerg

Nr 23 Vullum Sø

Nr 24 Hanstholm Reservatet Hanstholm Knuden Nors Sø og Vandet Sø

Nr 25 Vangså Hede

Nr 26 Ålvand Klithede

Nr 27 Hvidbjerg Ove Sø og Ørum Sø

Nr 28 Agger Tange Nissum Bredning Skibsted Fjord og Ager Ø

Nr 43 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Nr 44 Lild Strand og Lild Strandkær

Nr 45 Korsø Knude

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk