Nedlæggelse af Thyparken 16-16A, Thisted

Vejen nedlægges som kommunevej og vejarealet tilfalder de tilgrænsende lodsejere.