01052016 Aastedsforretning Kulturrummet

Ekspropriation

Thisted Kommune holder åstedsforretning

Torsdag den 19. maj 2016

som forberedelse til projekt om etablering af adgangsvej fra Plantagevej til Christiansgave i forbindelse med anlæg af Kulturrummet.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte arealerhvervelse påvises overfor ejeren og eventuelle bruger, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 13.00 ved lb.nr. 1, Plantagevej 15, 7700 Thisted.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup i tiden fra den 15. april 2016 til den 19. maj 2016.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.
Thisted Kommune
Teknisk Forvaltning
Tlf: 9917 1717
E-mail: teknisk@thisted.dk